I höst stänger den kommunala förskolan Egalia, som med sin hbtq-pedagogik är unik i Stockholm, vilket Mitt i skrev om förra veckan.

Helt fel beslut, menar Centerpartiet och Liberalerna.

– Vi behöver fler och inte färre hbtqi-verksamheter i staden. Tyvärr ser vi tendenser i samhället som går åt fel håll, där regnbågsfamiljer och hbtq-personer som ger uttryck för sin identitet blir trakasserade och misshandlade, säger oppositionsborgarrådet Jan Jönsson (L).

– Samhället måste fortsätta att stötta barn som kämpar för sin rätt att vara och leva som den vill. Inte lägga ner verksamheter som gör det möjligt, säger Jonas Naddebo, gruppledare för Centerparitet i Stockholms stad.

Förskolan Egalia öppnade 2010 och ligger på en innergård vid Södermalmsallén.

Förskolan Egalia öppnade 2010 och ligger på en innergård vid Södermalmsallén.

Victor Malmcrona

Borde gjort mer reklam

Anledningen till att Egalia stänger är att de länge haft tomma platser och att antalet barn i området minskat. Därför stänger Egalia och en annan närliggande förskola efter sommaren.

Jan Jönsson tycker att det borde satsats mer på att marknadsföra Egalia.

– Det kan få fler att hitta dit, och inte bara familjer på Södermalm. Eftersom det är en av få förskolor med den här inriktningen finns det skäl att bevara den. Det är en fråga om prioriteringar, säger Jan Jönsson.

Att allt fler förskolor hbtq-certifieras på Södermalm och att arbetssätt som finns på Egalia blir allt mer vanliga är inte tillräckligt, menar Jan Jönsson.

– Att det sprids är positivt, men det går för långsamt. Vi är inte framme vid en hundraprocenting acceptans av hbtqi-personer.

Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Pekka Pääkkö

Kan inte ha tomma platser

Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, pekar på att stadsdelen har en budget att förhålla sig till. Inom ramen för den kan de inte ha förskolor med för många tomma platser under längre perioder. Personal och barn på Egalia har erbjudits gå till intilliggande förskolan Timmermansgården eller Nicolaigården i Gamla stan.

– På Nicolaigården har de arbetat i samma anda som på Egalia och haft samma förskolechef. Timmermansgården ska också htbq-certifieras i år. Men jag har full förståelse för att föräldrar är ledsna att Egalia läggs ner.

Hur ser du på kritiken att stängningen skickar fel signaler?

– Synen på den här typen av verksamhet har förändrats rejält på 15 år. Där har Egalia spelat stor roll. Vi fortsätter också att jobba med de här frågorna.

Vad gäller marknadsföring säger Anders Göransson att de i stadsdelsförvaltningens verksamhetsplan 2023 skrivit in att förskolor skulle marknadsföra sig. Centerpartiet var då kritiska till att resurser lades på att göra reklam för kommunala verksamheter.

– Det är en glädjande positionsförändring de gjort, säger Anders Göransson.

Mitt i har sökt förskoleborgarrådet Alexandra Mattsson (V) som avböjer att kommentera.