Från utsidan ser Egalia ut som vilken förskola som helst. Men deras fokus på genus och jämställdhet gör den unik. När Egalia öppnade 2010 var uppmärksamheten stor.

Utöver riksmedia rapporterade bland annat brittiska BBC och amerikanska CNN om den banbrytande, könsneutrala förskolan.

Här väljs till exempel ord som ”han” och ”hon” bort till förmån för ”hen” eller barnens förnamn. För Patriez van der Wens, som själv är queer, var det självklart att sätta sina barn här.

– De har en tydlig hbtqi+-inkluderande pedagogik. Många vänner som är queer hade barn här. Här blir man inte ifrågasatt och det är en trygghet, säger Patriez.

"Inte så uppdelat"

I augusti ska Egalia stänga. Det har fått flera vårdnadshavare att reagera. Även Patriez son Imi, 10 år, som tidigare gick här.

– Det var inte så uppdelat mellan killar och tjejer. Man kunde leka med vem man ville. Så har det inte varit på skolor jag gått på senare, säger han.

Patriez van der Wens och sonen Imi Mo Fox van der Wens Leitmann, 10 år, är kritiska till att Egalia ska stänga. Patriez har även ett yngre barn som nu går på förskolan.

Patriez van der Wens och sonen Imi Mo Fox van der Wens Leitmann, 10 år, är kritiska till att Egalia ska stänga. Patriez har även ett yngre barn som nu går på förskolan.

Victor Malmcrona

Tvingades inte välja

I Imis familj har det varit viktigt att barnen själva får bestämma kön. Imi var fem år gammal när han sa att han ville bli kallad­ ”han”.

– Jag kände mig som ”han”. Förskolan var en bra miljö, de tvingade mig inte att välja något jag inte ville vara.

Allt färre barn

År 2017 var 3 100 barn inskrivna i Södermalms kommunala förskolor. Förra året var siffran 2 500. Det är en trend som syns över hela staden och som har gjort att stadsdelsförvaltningen ser över sitt bestånd.

Egalia har plats för 60 barn. I dagsläget är 41 inskrivna.

– De har länge haft många lediga platser. Vi måste se till att vi har en rimlig avvägning av hur många förskolor vi har och hur många vi behöver, säger Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

"I en större mening har den verksamheten vunnit eftersom det nu präglar större delar av vårt samhälle. Sedan förstår jag att det är en liten tröst för de som velat ha barnen på Egalia," säger Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

"I en större mening har den verksamheten vunnit eftersom det nu präglar större delar av vårt samhälle. Sedan förstår jag att det är en liten tröst för de som velat ha barnen på Egalia," säger Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Pekka Pääkkö

Behövs inte

Stadsdelsförvaltningen har utrett saken och lagt fram förslaget att stänga Egalia, samt en annan närliggande förskola, då barnunderlaget i området är för litet.

Barnen på Egalia har erbjudits plats på den intilliggande förskolan Timmermansgården, som även ska hbtq-certifieras under 2024.

– När Egalia öppnade var de banbrytande och gick i bräschen för normmedventenhet. De idéer som då ansågs speciella är i dag mycket mer etablerade, säger Anders Göransson.

Patriez van der Wens tycker­ det är en klen tröst och säger att Egalias pedagogik tar år att träna upp.

– Att stänga Egalia är att skicka en signal om att den här typen av verksamheter inte behövs längre, men så är det tyvärr ännu inte.