Berga äldreboende i Solna är ett av de som granskats. Foto: Claudio Britos

Skarp kritik mot covidvården på äldreboenden

Äldre i Region Stockholm som drabbades av covid-19 på sina äldreboenden och avled fick inte adekvat vård och behandling. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg.

  • Publicerad 16:28, 24 nov 2020

De äldre som drabbades av covid-19 på särskilda boenden fick inte den vård och behandling som de borde ha fått.

Och ordineringen av vård i livets slutskede har skett på ett regelvidrigt sätt.

Kritiken från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är svidande. Ingen region har tagit sitt ansvar när det gäller att ge de äldre individuell vård och behandling under pandemin.

Läkare uteblev

Det var i våras som personal och anhöriga slog larm om missförhållanden som ledde till att många äldre avled. Det handlade om brister vad gäller skyddsutrustning och många timanställda som bidrog till att smitta kunde spridas.

Men kritiken gällde också att läkare inte gjorde fysiska besök hos de sjuka, och att äldre inte fördes till sjukhus för vård. Palliativ vård ska också ha satts in utan att läkare undersökt patienterna.

15 boenden granskade

Ivo gjorde inspektioner på alla 1 700 boenden i landet, och valde ut 91, varav 15 i Region Stockholm, där läget var extra allvarligt.

Det är dessa som nu granskats särskilt, och det här första beslutet gäller den medicinska delen, där regionen är ansvarig. I december väntas beslut om omvårdnaden, som är kommunernas ansvar.

Ivo finner alltså att det fanns fog för larmen. Inte nog med att de covidsjuka inte fick adekvat vård, dessutom har varken den äldre eller närstående fått information om läget.

Och journalföringen är så bristfällig att det inte går att följa vad de covidsjuka har fått för vård eller behandling.

Ivo har intervjuat läkare och sjuksköterskor, som uppger att när det gäller palliativ vård så har beslut fattats av läkare i samverkan med sjuksköterska, men att det inte alltid dokumenterats på grund av den pressade situationen.

I Region Stockholm är det ett antal privata vårdgivare som anlitas för att ha tillgång till läkare på boendena.

Vårdgivare som granskats

Capio Legevisitten som finns vid Attendo Hovsjövägen, Sörklippans vård- och omsorgsboende, Hornskrokens vård- och omsorgsboende samt Persikans Äldreboende.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden som ansvarar för Berga vård- och omsorgsboende, Bällstahofs äldreboende, Edö vård- och omsorgsboende, Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende, Polhemsgårdens äldreboende, Solberga äldreboende, Strandängsgårdens äldreboende samt Västergårdens äldreboende.

Sabbatsbergsgeriatriken på Attendo Sabbatsbergsbyn.

Tiohundra AB på Ängsgårdens äldreboende.

Stiftelsen Stockholms sjukhem på Stockholm sjukhem särskilda boende för äldre.

Visa merVisa mindre

Skulle bedömas individuellt

Regionen utfärdade i början av pandemin riktlinjer där det stod att de äldre om möjligt skulle vårdas kvar på sina boenden. "Det har dock framkommit att flera patienter under inledningen av pandemin inte fått individuella bedömningar av sina behov av vård och behandling", skriver Ivo.

Det fanns också en skrivning om att läkare skulle undvika ej nödvändiga fysiska besök, men den togs senare bort.

Region Stockholm har nu fram till den 15 januari på sig att svara Ivo och redogöra för vilka åtgärder som satts in för att komma tillrätta med problemen.

Så lyder Ivo:s beslut

Äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

Visa merVisa mindre