Göteborg

Färsk statistik från Försäkringskassan visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt. I december 2022 var 2 865 personer i Göteborg inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. 

I början av 2010-talet var motsvarande siffra drygt 392 personer, 271 kvinnor och 121 män.

Antalet sjukskrivna på grund av stress har med andra ord ökat mer än sju gånger om på ett drygt decennium, en ökning på 631 procent.

– Det är oroande, samhällskonsekvenserna av vårt stressande blir allt tydligare i sjuktalen, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If, i ett uttalande.

Samhällsproblem. ”Stressrelaterade sjukskrivningar blir ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen, men det är också en viktig signal för arbetsgivare att fånga problemet innan det blir för stort”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Samhällsproblem. ”Stressrelaterade sjukskrivningar blir ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen, men det är också en viktig signal för arbetsgivare att fånga problemet innan det blir för stort”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If

En kvinnofälla

Det finns också väldigt tydliga skillnader över stressrelaterade sjukskrivningar mellan kvinnor och män. 

Av de 2 865 göteborgare som var sjukskrivna på grund av stress i december i fjol var 2 207 kvinnor, motsvarande drygt 77 procent.

– Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, i större utsträckning ansvar för hemsysslor. Att gå från arbetsdagen och till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, fastän kropp och sinne egentligen behöver återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.

I landet som helhet har stressrelaterade sjukskrivningar nästan femdubblats sedan 2010. I december 2022 var antalet högre än på över 17 år, totalt 42 591 personer.