Planerna har varit många och långdragna om hur Sjöängen, den öde ängsmarken nedanför Brännkyrka kyrka, ska utvecklas. Det har planerats både bostäder och en "vattenpark" med våtmark och dammar för fågellivet.

Nu ser det ut som att ängen får en helt annan funktion i stället. Stadsdelen tänker inhägna 5,5 av ängens 8 hektar och släppa ut betande kor där under somrarna.

– Vi kikade först på om vi kunde blåsa liv i planerna på en vattenpark, men det skulle bli dyrare än vad stadsdelsförvaltningen har råd med. Då kom vi på att en annan sak som gynnar den biologiska mångfalden är betande djur, säger Karin Lönnberg, parkingenjör på Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Färre maskiner

Stadsdelen har fått 1,5 miljoner kronor till projektet. Det är en del av en pott på 15 miljoner kronor som betalas ut till alla stadsdelar för projekt som ökar den biologiska mångfalden.

– När djur betar på stadens marker ökar artrikedomen och fler växter får möjlighet att spridas och breda ut sig. Dessutom minskar användningen av bränslen till maskiner som annars behöver användas för att sköta markerna, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Exakt när allt ska vara på plats är ännu inte klart.

– Vi är precis i startgroparna. Vi ska få stängsel på plats och dra fram el till elstängsel och ordna vattenanslutning så att djuren kan få vatten. Så i dagsläget vet vi inte vilka kor eller när de kan komma på plats. Men vi hoppas på redan i år, säger Karin Lönnberg.

Hur många kor blir det?

– Vi går ut med en upphandling för att hyra in kor från någon djurhållare. Sen blir det en dialog med djurhållaren om hur många kor som är lämpligt. Våra grannar i Skärholmen har kor betande och det är ungefär lika stor yta och där har de fyra kor.

Är gamla planerna helt avskrivna?

– Nej, det är de inte. Åtgärden vi gör nu ser vi skulle kunna vara i några år framöver, säg 5–10 år. Det är möjligt att vi börjar kika på den ytan för dagvattenhantering eller liknande igen, men det ligger i så fall långt fram i tiden.