Ztora planer. Här, intill rondellen vid Rådanvägen, vill Padel Zenter bygga en uppemot 20 meter hög padelhall. Foto: Tomas Stark

Sista chansen för grannarna att stoppa Zlatans padelhall

Bostadsrättsföreningen på Johannesbergsplan försöker stoppa Padel Zenters planer på att bygga i Silverdal. Nu finns bara en chans kvar.

  • Publicerad 06:24, 14 mar 2022

Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslog vår överklagan.

– Ja, både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslog vår överklagan. Nu har vi överklagat till mark- och miljööverdomstolen, men det är högsta instansen, säger Håkan Södergren, styrelseledamot i Brf Silverdals Kulle 1 vars hus riskerar att hamna bakom och delvis i skuggan av padelhallen.

Det var i höstas som bygglovsenheten gav bygglov för Zlatan Ibrahimovic och hans Padel Zenter för en padelhall med 14 banor, parkeringsplatser, kontor och konferenslokaler på fastigheten Malten 4. Platsen ligger längs Sollentunavägen, vid rondellen mellan det nya äldreboendet och Pelikan Self Storage.

Utöver av bostadsrättsföreningen överklagades beslutet av minst 20 privatpersoner. Trafiksituationen väckte oro och många menade att en ”mörk betongklump” inte passar in i området.

Grannar rasar mot Zlatans planer på stor padelhall

Höjden upprör mest

Men framför allt har byggnadens höjd rört upp känslorna. Hallen blir uppemot 20 meter och skymmer därmed huset intill, menar grannarna. De menar att det strider mot detaljplanen då den endast medger ett trevåningshus, vilket motsvarar cirka 11 meter.

Men enligt bygglovsenheten är hallen planenlig då den, till övervägande del, är just tre våningar. Att en padelbana kräver högre höjd än en vanlig lägenhet är inget som påverkar – för i detaljplanen finns ingen maxhöjd inskriven.

Brf Silverdals Kulle 1 hoppas att mark- och miljödomstolen ska medge prövningstillstånd just eftersom det saknas ”vägledande avgöranden i frågan om ett angivande i detaljplan av max antal våningar kan ha en inverkan på byggnadshöjden”.

Passar inte in. Det tycker grannarna i Silverdal om padelhallen som kan komma att byggas på tomten Malten 4 mellan Rådanvägen i norr och Pelican Self Storage i söder. Foto: Hitta.se

Socialkontoret: Vi var redo att hjälpa till

Nyheter Men uppmanades att inte vara på plats när folk flyttade ut Ingen från Sollentuna kommun var på plats för att fånga upp eventuella hjälpbehövande när lägenheterna i kvarteret Nova i Häggvik tömdes.fredag 7/10 5:04

Alla bolag svär sig fria från ansvar för massuppsägningen

Nyheter Ord står mot ord om vem som visste vad Inget av företagen som är inblandade i härvan vill ta på sig ansvaret för att de boende i 58 lägenheter i kvarteret Nova i Södra Häggvik plötsligt tvingades flytta ut.fredag 7/10 5:03