I september meddelande Region Stockholms trafikförvaltning att buss 554 som trafikerar Råby-Kista kommer att läggas ner vid tidtabellskiftet i december. 

Trots högljudda protester från invånare och Upplands-Bro kommuns kritiska svar då förslaget var ute på remiss så valde man att gå vidare med planen.

– Det är tråkigt. Vi kommer fortsätta kämpa för att få den kollektivtrafik som våra Upplands-Brobor förtjänar. Men det är tråkigt att regionen inte hanterar det. Regionen tar beslutet mot vår vilja, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) i samband med att nedläggningsbeslutet blev känt.

Sista turen hem

Det var då, och nu är nu. December och vintern har gjort en tydlig debut över Stockholm. Trappen ner till busstorget i Kista centrum är avspärrad för att resenärer inte ska halka och slå sig. Det är torsdagseftermiddag 7 december och ett dygn kvar innan buss 554 kör sina absolut sista turer innan den försvinner för gott.

Pendelbussen har tjänat Upplands-Brobor som behöver ta sig till och från Kista. Fem avgångar under morgonrusningen och lika många på eftermiddagen och kvällen då människor ska hem från jobb och skola.

Mitt i följde med pendlaren Carina Andersén på sin sista bussresa med 554. Fredagen den 8 december rullar pendelbussen mot Råby i Upplands-Bro för absolut sista gången.

Mitt i följde med pendlaren Carina Andersén på sin sista bussresa med 554. Fredagen den 8 december rullar pendelbussen mot Råby i Upplands-Bro för absolut sista gången.

Mikael Andersson

Alltid fullt på bussen

Vid busshållplatsen i Kista står Carina Andersén. Hon förklarar att hon pendlat med bussen i ett år nu. Den gör livet onekligen lättare, inte minst då pendeltåget krånglar.

– Min buss går klockan sex på morgonen från en hållplats i Kungsängen. Då är vi ett tjugotal på bussen kanske. Däremot turen efter så är det alltid fullt, den tar en kollega nämligen, säger Carina och förklarar att turen som Mitt i nu ska få följa med på i regel inte är full till sista plats.

Längre restid

När SL:s vintertidtabell börjar gälla från och med måndag 11 december så blir det ingen mer buss 554, då måste Carina och alla andra pendlare hitta alternativa vägar till och från sina jobb och skolor.

– För mig blir det buss i tio minuter till pendeltåget i Kungsängen. Sen åker jag pendeltåg till Jakobsberg eller Barkarby, där byter jag till buss igen och åker vidare till Kista.

Enligt Carina blir det ungefär 30 minuter längre restid för hennes del. Hon verkar inte alltför uppjagad av detta. Med ett lite uppgivet skratt konstaterar hon att man måste ha tålamod som pendlare.

– Att bussen läggs ner är jättetråkigt. Det blir längre restid för många.

Det är ju den enda bussen ut ur Upplands-Bro som nu försvinner, vad tänker du kring det?

– Förlåt om jag svär, men det är för jävligt, helt enkelt. Vi har fler bussar som går mot Bro och Bålsta och det hållet. Men vi har ingenting... mot Kista, Stockholm, Solna eller sådär. Vi kan bara komma längre bort från stan.

Carina beskriver att hon har en ”förstående arbetsgivare” inför kommande eventuella pendeltågskrångel. Att ta höjd för förseningar genom att gå upp tidigare eller liknande finns inte riktigt på kartan.

– Jag går redan upp klockan halv fem, så nej.

Vad vill du säga till SL som pendlare?

– Lägg inte ner 554. Se till så att alla tåg går, alla avgångar! Ställ inte in och hitta inte på massa ursäkter. Skyll inte på väder fast att det inte snöar. Jag kan nog prata för rätt många och säga att det är helt skandalöst att trafiken inte fungerar, säger Carina Andersén.

Buss 554 rullar in till hållplatsen. En av de sista turerna mot Råby med pendelbussen ska strax ta sin början. Första turen från Kista blir full till sista plats och många får stå på resan ut mot Upplands-Bro.

Enda bussen ut ur Upplands-Bro läggs ner

Buss 554 mellan Råby och Kista läggs ner. Det här meddelar SL i ett pressmeddelande.

Region Stockholm har nu meddelat vilka förändringar man avser att göra inför tidtabellsskiftet i december.

För Upplands-Bro betyder detta att buss 554 som trafikerar Råby-Kista läggs ner.

Protester och kritik

Trots högljudda protester från invånare och Upplands-Bro kommuns kritiska svar så går alltså SL vidare med planen.

"Linjen 554 läggs ned då den är parallellgående med spårtrafik och resenärer kan nyttja tillgänglig kapacitet i spårtrafiken. Resandet på linjen har minskat efter pandemin. Linje 555 kan nyttjas för lokala resor och för byte mellan buss och pendeltåg. Förändringen möjliggör förbättringarna i det lokala nätet", skriver SL i beslutet om att lägga ner 554.

”Det är olyckligt att lägga ner denna enda busskoppling in mot stan samtidigt som pendeltågstrafiken har stora problem och som upplevs som mer och mer osäker. Det enda begränsade alternativet till pendeltågen i Upplands-Bro försvinner därmed”, skrev kommunen till SL då de fick chans att yttra sig innan sommaren.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

KSO om beskedet

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) kände inte till beskedet om buss 554 då Mitt i når honom under onsdagseftermiddagen. Han beskriver att kommunen i en regelbunden dialog på tjänstemannanivå har försökt stoppa regionens beslut att lägga ner busslinjen. 

– Vi kan bara konstatera att kollektivtrafiken fungerar väldigt dåligt sen maktskiftet för ett drygt år sedan. Och nu kommer neddragningar i trafiken som drabbar oss i Upplands-Bro hårt. Det visar bara att regionstyret, alltså det rödgröna styret, inte hanterar att ta ansvar för regionens kollektivtrafikfrågor.

 – Det är tråkigt. Vi kommer fortsätta kämpa för att få den kollektivtrafik som våra Upplands-Brobor förtjänar. Men det är tråkigt att regionen inte hanterar det. Regionen tar beslutet mot vår vilja.

555 fortsatt till Låssa kyrka

Under remissperioden föreslogs att linje 555 skulle gå till Bro Mälarstrand med samtliga sina turer i stället för dagens varannan avgång.

Därtill skulle linjen kortas av och inte gå hela vägen till Låssa kyrka. Här har de boende också reagerat. Mitt i har varit kontakt med flera invånare som frågar sig vad tanken var med detta förslag.

Ovannämnda förändring kommer inte att genomföras.

SL skriver: "Efter remisstiden har förändringen bedömts ge begränsad nytta då bland annat det nya området Bro Mälarstad ej är färdigbyggt. Förändringen kommer inte att genomföras."

Mitt i har varit i kontakt med trafikregionrådet Anton Fenderts (MP) pressekreterare för att låta honom bemöta Fredrik Kjos kritik mot regionstyret och förändringarna. Tidningen har fått svaret att Fendert inte har någon möjlighet att bemöta kritiken och man hänvisar oss till trafikförvaltningens presstjänst.

Buss 554 kommer att läggas ner då vintertidtabellen träder i kraft  i december 2023. Genrebild.

Buss 554 kommer att läggas ner då vintertidtabellen träder i kraft i december 2023. Genrebild.

Åsa Sommarström

Enda bussen ut ur Upplands-Bro läggs ner

Buss 554 läggs ner av SL