Nyplantering. Stora allén ska få nya träd. Foto: Anna Wilson

Silverlönnar på rad blir ditt sällskap till Breviks strandpark

Avenbok och smalkronig silverlönn kommer att guida promenaden förbi Breviks IP ner ner mot strandparken. Stora allén ska återplanteras.

  • Publicerad 05:10, 21 dec 2020

Det är tätt med alléer i Brevik. Västra Allén går från Södra Kungsvägen ner mot Breviks båtsällskap, Östra Allén övergår efter Trädgårdsvägen i en gångväg förbi ängen.

Båda alléernas träd är i gott skick.

Sämre ställt är det med träden i Stora allén som som går förbi fotbollsplanerna ner mot Breviks strandpark. Där är träden helt borta, sånär som på ett par silverpopplar.

Men nu ska allén återställas.

– Lidingö stad har tillsammans med de som bor i området kommit fram till utformning och val av träd vilket är ett fint exempel på samarbete mellan kommunen och invånarna. Träden kommer att bidra till en vacker miljö och vara till nytta för både människor och natur, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden i ett pressmeddelande.

Stora allén i Brevik anlades på 1800-talet av Breviks gård. Den var en allé med blandade lövträd som gick från gården ner till Ångbåtsbryggan.

Nu ska trädsorter som avenbok, pelarformad silverlönn och pyramidavenbok planteras. Allihopa robusta träd som ska klara det krävande, blåsiga och sanka förhållandena på platsen.