Strax innan sommaren berättade Mitt i Bålsta om alla turer som varit kring silon genom åren. Vad som sagts, lovats och gissats när det gäller rivning av byggnaden, men ännu står den där.

I samband med att den texten skrevs kontaktade vi Grandholm Gruppen AB som äger marken och projektet. Då hade man inget nytt att berätta, men nyligen träffade företaget, med ägaren Anders Åström i spetsen, bland annat kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) för att diskutera det hela.

– Vi vill riva så snart som möjligt, men det går inte innan vi har en ny detaljplan, säger Anders Åström, säger Anders Åström.

Stor politisk enighet

Redan 2010 rådde det stor politisk enighet om ett detaljplaneprogram där silon skulle rivas och att det därefter skulle uppföras bostäder på platsen, men mycket har hänt sedan dess. Eller inte hänt, om man så vill och de citerade profetiorna i den här tidningen är många, alla med innebörden: NU rivs silon.

Redan innan sommaren skrev Anton Karlsson, planarkitekt, i mejl till Mitt:

”Detaljplanearbetet i Kalmarsand är komplicerat och hade redan 2017 pågått ett bra tag. Det är ett stort projekt för och i Bålsta, och det är många frågor att utreda och klarlägga.

Tidvis har kommunen behövt prioritera andra projekt och i ibland har arbetet sinkats av långa handläggningstider hos andra myndigheter.

För tillfället pågår det en diskussion inom kommunen, bland annat rörande hur mycket bostäder som ska tillåtas i området.

Förhoppningen är att den diskussionen ska landa i slutet av sommaren, och att vi därefter kan ge en tydlig bild om vad kommunen vill och inte minst när i tid det kan förväntas hända något.”

Nu kan kanske något vara på gång att ske. Det hoppas i alla fall Liselotte Grahn Elg.

– Till kommunstyrelsen ska vi gå fram med ett inriktningsbeslut så snart som möjligt. Målet är att vi har en antagen och gällande detaljplan till sommaren 2022, säger hon till Mitt i efter sitt möte med Anders Åström.

”Dragit ner på ambitionen”

Frågor som det ska beslutas om handlar bland annat om vilka höjder man ska bygga, vilken mängd bostäder det ska handla om, om Stockholmsvägen ska dras om och så vidare.

– Vi har dragit ner lite på ambitionen med projektet. Vi har inkommit med ett nytt förslag som är lite försiktigare exploatering och det hoppas vi att de tycker att det är bra. Det viktiga är att vi är överens med kommunen om förslaget,, säger Anders Åström, säger Anders Åström.