Halvledartillverkaren Silex Microsystems har stora planer för sin fabrik i Veddesta. I höstas ansökte de om planbesked hos Järfälla kommun för att kunna fördubbla sin produktion och i november gav kommunen grönt ljus. En ny detaljplan ska börja tas fram redan nu i vår.

I handlingar som Mitt i begärt ut från kommunen uppger Silex att det kan röra sig om 650 nya arbetstillfällen, vilket i så fall skulle göra bolaget till en av kommunens största arbetsgivare.

För kommunen är det goda nyheter, då den största privata arbetsgivaren Saab nyligen meddelade att de lämnar Järfälla.

Öst och väst

Men investeringen är känslig. Silex Microsystems såldes nämligen 2015 till ett kinesiskt bolag. Förra året stoppade tyska regeringen Silex från att köpa en halvledarfabrik i Tyskland – efter avrådan från tyska säkerhetstjänsten.

– Det här är en jätteviktig strategiskt kamp mellan Kina och väst om vem som ska dominera halvledarteknologi, säger Oscar Almén, Kinaanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Nu är frågan om investeringen i Järfälla kan stöta på samma problem. Sedan december har Sverige en ny lag som på ett kraftfullare sätt reglerar känsliga investeringar i Sverige.

– Köpet av Silex hade granskats och definitivt stoppats med den nya lagen, säger Oscar Almén.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S) vill inte kommentera planerna i dagsläget.

– Vi är förstås positiva till att företag vill investera och skapa nya arbetstillfällen i Järfälla, men det här är ett ärende under beredning och det är för tidigt att kommentera nu, säger hon.

Oscar Almén, vid Försvarets forskningsinstitut (FOI).

Oscar Almén, vid Försvarets forskningsinstitut (FOI).

FOI

Kan användas militärt

Men varför är tillverkningen av halvledare så känslig?

Halvledare har dubbla användningsområden, vilket innebär att de kan användas både civilt och militärt. I Sverige omfattas exporten av tekniken av väldigt stränga regler.

Enligt Silex tillverkar de inte teknologi för militärt bruk. De arbetar mot branscher som medicinteknik, telekom, konsumentelektronik, bilindustrin samt inom industrin.

Men enligt Oscar Almén kan bolagets planerade investering i Järfälla få myndigheten ISP (Inspektionen för strategiska produkter) att reagera.

– Frågan är om det här kan ses som en utländsk investering. Men definitionen av investering i dessa sammanhang är ganska bred.

ISP själva vill inte kommentera enskilda fall.

– Det ligger på investeraren själv att anmäla investeringen. De har anmälningsplikt, säger Lars-Göran Larsson, enhetschef på enheten för utländska direktinvesteringar (UDI) som ligger under ISP.

Kopplas till kinesiska staten

2021 stoppade ISP Silex från att exportera produkter och teknik till ett annat dotterbolag i Kina 2021. Det trots att Silex intygade att produkterna inte skulle användas i militära syften. Men ingen tekniköverföring till de kinesiska bolagen är tillåten. Det innebär alltså att Silex kinesiska ägare inte får ta del av tekniken som bolaget utvecklar.

I en granskning av Svenska dagbladet framgår det att uppköpet av Silex 2015 i flera led kunde kopplas till kinesiska staten. Silex själva menar att ägarna endast drivs av egna privata intressen.

Men enligt Oscar Almén kan det kommunistiska partiet ha stort inflytande även när det gäller privata bolag.

– Det finns inget som kan hindra partiet om det verkligen har bestämt sig för att utöva påtryckningar.

I Kinas senaste femårsplan pekas också utvecklingen av halvledare ut som ett prioriterat mål.

– Den kinesiska staten har strategiska intressen i halvledarindustrin och det inkluderar Silex.