Upplands-Bro deltar i ett projekt inom ramen för Nordplus. Nordplus är en del av Nordiska rådet och har i uppgift att finansiera projekt som berör utbildningsfrågor. Det som kommunen deltar i heter ”aktivt medborgarskap”. Infallsvinkeln från Upplands-Bros sida är att man arbetar med samhällskunskap och lokal demokrati inom ramen för språkundervisning som sker på SFI.

Upplands-Bros perspektiv

I klartext innebär detta att nyanlända får samhällsorientering på sitt hemspråk, denna genomförs i dialog- och diskussionsform.

Medverkande länder i projektet är Sverige, i form av Upplands-Bro. Samt Danmark, Island och Finland. Projekttiden löper över 18 månader. I slutändan är tanken att erfarenheter ska delas med övriga länder som är med i projektet.

Syftet med arbetet

Kommunen skriver: ”Syftet med projektet är att lärdomarna i slutändan ska finnas på Nordplus hemsida för andra att ta del av. I projektet ”aktivt medborgarskap” samlas information från de olika myndigheterna i partner länderna om hur man arbetar i frågan.”

Detta har hänt

Studiebesök har genomförts på Island och nyligen i Upplands-Bro. I februari väntar ett besök i Finland och därefter avslutar man i Köpenhamn i maj 2023.