Expressen begärde ut uppgifter om de 100 största elförbrukarna i Sollentuna och flera andra kommuner, i syfte att visa hur regeringens elprisstöd slår.

Seom sa emellertid nej, med hänvisning till säkerhetsskyddslagstiftningen och bolagets egen säkerhetsskyddsanalys.

Färsk grundlagsändring

När Expressen stod på sig upprepade gånger hänvisade Johan Fält till det omdiskuterade grundlagsbeslutet som riksdagen tog den 16 november, som innebär att röjandet av vissa hemliga uppgifter kan klassas som utlandsspioneri.

”Sedan grundlagsbeslutet i onsdags, så kan ni inte längre dölja spioneri under tryckfrihetsförordningen”, skrev han till tidningen.

– Man kan använda den här informationen för att spionera. Jag vet inte vem du företräder, det är just därför den är hemlig. Vem säger vems ärenden man går? Du försöker komma åt information som är sekretessbelagd genom påtryckning, i mina ögon är det en form av påverkansoperation, sa han i en med Expressen.

"Olycklig kommentar"

Mitt i har försökt nå Johan Fält. Seom förklarar dock att han inte ger fler kommentarer till händelsen, och hänvisar alla eventuella ytterligare frågor till styrelseordförande Towe Ireblad (KD).

Hon säger att Johan Fälts uttalande ”varken representerar ledningens eller medarbetarens ståndpunkt i frågan”.

 – Det var en olycklig kommentar, säger hon.

Seom står dock fast vid sin säkerhetsskyddsanalys där man bedömer att uppgifter om kunders elförbrukning skulle kunna innebära en indirekt röjning av klassificerad information.

– Vi värnar om våra kunders integritet och säkerhet. Enligt vår bedömning ska information om enskilda kunders elförbrukning inte betraktas som allmänna handlingar, säger Johan Fält i ett pressmeddelande från Seom.

Kan överklagas

Den som inte är nöjd med ett beslut om utlämnande av handlingar kan överklaga till Kammarrätten. Seom slår fast att man välkomnar ett utlåtande därifrån.