Sverigedemokraternas gruppledare Christer­ Erestål föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Danderyds kommun bör införa regelbundna träffar med invånare.

En anledning till det är att han menar att distansen ökat mellan invånare och beslutsfattare i demokratin i Sverige.

”I Täby centrum kan de politiska partierna, om de vill, möta kommuninvånarna och prata kommunpolitik. Mötena i Täby sker en gång i månaden på en lördag”

I motionen föreslår han att mötena kan anordnas någonstans i Mörby centrum.