25 scouter tågade i samlad trupp till kommunhuset förra veckan. Med plakat i händerna satte de press på Trafikverket som var på plats för att informera om den nya Grisslingerakan. "Scoutstugan är lika viktig som vägen", hade en av de skrivit.

Enligt den plan som nyligen presenterades ska Grisslingerakan breddas, vilket innebär att Trafikverket tar sju meter av sjöscouternas tomt i anspråk. Dessutom ryker scouternas förråd och deras parkering.

Pelle Grankvist, Paul Fenderich, Peter Lindroos, Edit Sundberg och Kristin Westberg var några av de som tagit sig till kommunhuset för att ställa frågor. Längst till höger syns Trafikverkets projektledare Linnea Ljung.

Pelle Grankvist, Paul Fenderich, Peter Lindroos, Edit Sundberg och Kristin Westberg var några av de som tagit sig till kommunhuset för att ställa frågor. Längst till höger syns Trafikverkets projektledare Linnea Ljung.

Eva Tonström

"Vi blir helt instängda"

Trafikverket vill även placera en dagvattenbrunn – cirka 30 gånger 50 meter stor – på granntomten, precis intill scouterna. Den ska rena smutsvatten från Grisslingerakan innan det släpps ut i viken intill Grills badplats.

– Vi kommer att bli helt instängda, det kommer inte att fungera. Och var ska vi parkera? Vi har ofta mycket packning som behöver bäras till och från bilarna, säger Peter Lindroos, ledare och förälder hos Värmdö sjöscouter. 

Björn Bexander och Peter Lindroos visar var nya gränsen mot Trafikverkets arbetsområde kommer att gå. Precis framför deras entré.

Björn Bexander och Peter Lindroos visar var nya gränsen mot Trafikverkets arbetsområde kommer att gå. Precis framför deras entré.

Eva Tonström

Under informationsmötet i kommunhuset försökte Linnea Ljung, projektledare på Trafikverket, förklara.

– För att kunna bygga vägen måste vi riva en del förråd och ta mark i anspråk. Så är det tyvärr. Men vi försöker ta så lite vi kan.

Enligt Trafikverket är den tänkta placeringen för dagvattendammen bra, eftersom den ligger lågt, nära vattnet. Och parkera får scoutledare och föräldrar göra vid Grisslinge och gå därifrån, tillade de. 

250 barn i kö

Tomten som Trafikverket planerar att lösa in och placera dammen på, används i dag av sjöscouterna, med okej från tomtägaren.

– Vi har 30–50 barn och ledare här nästan varje kväll, och på helger, och en kö på cirka 250 barn. Men vi kan inte ta in fler just nu, säger Björn Bexander, ordförande i Värmdö sjöscouter.

– Vi skulle vilja utöka med fler bryggplatser, så att vi kan ha fler båtar. Men det går inte om Trafikverket lägger en damm här, tillägger han.

Björn Bexander och Peter Lindroos på granntomten där de skulle vilja bygga ut med fler bryggor, där Trafikverket nu vill anlägga en dagvattendamm.

Björn Bexander och Peter Lindroos på granntomten där de skulle vilja bygga ut med fler bryggor, där Trafikverket nu vill anlägga en dagvattendamm.

Eva Tonström

De behöver också gå över grannfastigheten för att ta sig till stranden och sin mastbod, där de även brukar hänga tält och segel på tork, något som blir omöjligt om dammen byggs. 

Inte första gången

När Grisslingerakan gjordes om med reversibelt körfält 2006 krävde Trafikverket att få bygga en dagvattenbrunn på scouternas mark, vilket också gjordes. Ett av deras klubbhus, 60 kvadratmeter stort som användes dagligen, revs.

Dagvattenbrunnen har aldrig använts, enligt Björn och Peter, och någon ersättning för klubbhuset har de inte sett röken av, trots löften.

Värmdö sjöscouter ligger bara några meter från dagens Grisslingeraka, intill Ålstäket.

Värmdö sjöscouter ligger bara några meter från dagens Grisslingeraka, intill Ålstäket.

Eva Tonström

I mitten av juni kommer scouterna ha ett möte med kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S) för att diskutera deras situation.

Här är planen för "nya" Grisslingerakan

Fem meter bredare väg än i dag och två körfält i vardera riktning.

Det blir resultatet när ”nya” Grisslingerakan är klar. Nu är planen ute på granskning.

Nu finns en plan för hur Grisslingerakan, sträckan Mölnvik–Ålstäket, ska byggas om. All trafik som ska vidare ut på Värmdö måste passera rakan och minsta störning leder till kilometerlånga köer. 

Sedan 2006 har Grisslingerakan tre körfält med mittenfilen reversibel men det ska nu bytas ut mot fyra körfält, två åt varje håll. En ny gång- och cykelväg anläggs också på norra sidan av vägen. 

Hastigheten höjs

Det här betyder att vägen kommer att breddas från dagens 12 meter till 17 meter, inklusive gång- och cykelvägen. 

Samtidigt höjs hastigheten på sträckan från 50 till 60 kilometer i timmen. Det motiveras med att Grisslingerakan inte är en lokalgata utan en genomfartsled. 

Kan det inte leda till mer köer mot Hemmesta och Stavsnäs, där hastigheten är 30 till 50?

– Nej, eftersom det inte blir någon större skillnad på kapacitet, alltså mängd trafik som passerar Grisslingerakan, så det borde inte leda till mer köer. Det är redan i dag två körfält öppna i den riktning där det är mest trafik, i och med det reversibla körfältet, säger Linnea Ljung, projektledare på Trafikverket. 

Fler passager för cyklister och fotgängare byggs under vägen. Dagens passage vid Grisslinge behålls samtidigt som två nya byggs vid Älgstigen och Ålstäket.

Trafiken leds om 

Två nya ljusreglerade korsningar byggs vid Korpholmsvägen/Älgstigen och Svanstensvägen/Sandtäktsvägen, medan dagens två cirkulationsplatser vid Ålstäket och Mölnvk behålls, men byggs om. Några fastigheter som idag har in- och utfart mot rakan kommer att få nya lokalgator som tar dem fram till leden. 

Syftet med alltihop är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Grisslingerakan, enligt Trafikverket.

– Utmaningen blir att hålla igång trafiken under byggtiden. Det är väldigt begränsat med yta längs den här vägen men vi räknar med att kunna leda om på det utrymme som finns, säger Linnea Ljung.

På torsdag 25 maj bjuder Trafikverket in till öppet hus i kommunhuset där de kommer att presentera planen.

Ställ frågor om planen

Trafikverket bjuder in till öppet hus torsdag 25 maj, 17–19. Klockan 17.30 presenterar de planförslaget.

Platsen är Värmdösalen i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Alla handlingar finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Ombyggnationen startar 2027 och väntas bli klar någon gång under 2029. Planen finns att granska i kommunhuset i Skogsbo fram till 16 juni.

Källa: Trafikverket och Värmdö kommun