Nyligen kunde Mitt i rapportera att Trafikverket pausar sina arbeten med Mälarbanan i Sundbyberg och Solna till tidigast 2028.

Först då kan alltså en järnvägstunnel i centrala Sumpan börja ta form, fyra år senare än fjolårets bud. Det får också konsekvenser för stadens projekt Nya stadskärnan.

– Jag gillar inte det alls, jag tycker att det är jättesynd, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S).

Han anser att Trafikverkets besked är ”orimligt”.

– Vi har haft en rad olika bud om när det ska börja. Nu skjuter man återigen upp det här, i stället för att fortsätta sponta, göra arbetena, laga efter läge och försöka vara konstruktiv.

”Finns gränser”

Peter Schilling säger sig samtidigt ha förståelse för att det är en svår uppgift att gräva en järnvägstunnel mitt i en tätbebyggd stadskärna.

– Men det finns också gränser för hur länge man kan hålla på och säga det.

Trots missnöjet kallar han dialogen med Trafikverket ”bra” – fastän med hårda förhandlingar.

– Självklart är det så. Jag viker mig inte och det gör inte våra tjänstepersoner heller.

Har dialogen varit bra hela vägen?

– På det stora hela, skulle jag vilja säga. Men man är lite förvånad över att vi inte är riktigt samspelta.

Han tänker dels på en uppsägning av en entreprenad som han önskar att Trafikverket hade informerat staden om tidigare, dels på hur de pausade arbetena med Mälarbanan kommunicerades.

– Det har ryktats om det fram och tillbaka. Men det rent konkreta, 2028, fick jag läsa i en tidning som heter Mitt i.

Anne Kuylenstierna-Arnström, kommunikationschef för Stockholm-Öst på Trafikverket, säger att Trafikverket har haft en löpande dialog med staden, men att de också är öppna för att utöka den om så önskas.

Hon utesluter inte att informationen om pausen kan ha nått andra på staden, men inte just Peter Schilling.

– Vår ambition är hela tiden att informera om vad vi gör för någonting, för att vi ska kunna ha ett bra samarbete.

”Oense under ordnade former”

I samband med beskedet om pausen sa Trafikverkets projektchef Erik Lundman till Mitt i att myndigheten och staden är oense om ett antal frågor.

– Men det är under ordnade former vi är oense. Vi vet varför vi har olika uppfattning och vilka tolkningar respektive part gör.

Enligt honom är grundorsaken till rådande läge inte samarbetet, utan att det är så trångt i stadskärnan.

– Att få till den här stora anläggningen utan att haverera stadens förutsättningar är oerhört komplicerat. Det har nog båda parter emellanåt underskattat.

För ett år sedan var budet att tunnelbygget skulle inledas 2024. Trots att det nu sker minst fyra år senare, tror Peter Schilling att staden kan jobba ikapp den förlorade tiden när det gäller den nya stadskärnan.

– Jag har inte gett upp.

Läs även: Politiker i riksdagen vill att Trafikverket förklarar sig