Projektet att bygga ut Mälarbanan försenas med flera år, kunde Mitt i rapportera i fredags. Arbetet med att bygga tågtunnlar genom Solna och Sundbyberg inleds tidigast 2028. Orsaken till pausen är att nödvändiga avtal och tillstånd inte har kommit på plats, menar Trafikverket.

– Det låter för oss märkligt att det skulle göra att man behöver fördröja det så långt, att man inte kan få ordning på det, säger Daniel Helldén (MP), ledamot i riksdagens trafikutskott.

Enligt honom har utskottet nu bett Trafikverket att komma dit.

– De ska förklara sig helt enkelt.

Det nu försenade projektet rör en av landets mest trafikerade sträckor: Kallhäll – Tomteboda. Syftet är att bygga ut sträckan från två till fyra spår, för att på så vis öka kapaciteten.

Ser allvarligt på beskedet

För både Solna och Sundbyberg är projektets slutförande även en förutsättning för att nya bostäder ska kunna komma på plats.

Beskedet om att arbetena i kommunerna nu pausas ser trafikutskottet allvarligt på, säger Daniel Helldén. Enligt honom är den aktuella tågsträckan en "getingmidja" som man nu inte blir av med, vilket Helldén menar gör frågan särskilt angelägen för utskottet.

– Och alla effekter det får längre bort på järnvägen, med förseningar och annat.

Daniel Helldén uppfattar det som att järnvägsprojekt runtom i landet ofta drabbas av fördröjningar och förseningar av olika skäl.

Vad gäller Mälarbanan vill utskottet nu reda ut vad som kärvat: myndighetens arbete eller samarbetet med kommunerna?

Trafikverket avböjer att kommentera Daniel Helldéns uttalande, men skriver i ett meddelande att mötet i fråga är ett av flera återkommande där myndigheten informerar utskottet om aktuella frågor.