10-åriga Julia Larsson-Bragée från Tullinge skulle ha börjat sitt tredje år på Scenskolan Fejm till hösten. Men bara dagar innan terminen skulle dra i gång kom beskedet att scenskolan lägger ned efter 40 år.

– Det var så klart tråkigt. Framför allt när vi haft svårt att hitta någon annan aktivitet till henne. Julia har tyckt om scenskolan och de har haft bra ledare, förklarar Julias mamma Jenny Bragée.

Sa själva upp avtalet

Scenskolan Fejm vände sig till barn och ungdomar i åldrarna 5–20 år samt vuxna med funktionsnedsättning, som varje termin arbetade mot en större föreställning. Nu är det slut med det.

Att lägga ned Fejm var inget lätt beslut, menar Sebastian Flygar, ombudsman på ABF Botkyrka-Salem som driver Fejm. Men pengakassan har sinat sedan ABF:s öppna fritidsverksamhet stängdes av Botkyrka kommun.

– Tanken var aldrig att stänga scenskolan, men sett till det ekonomiska läget har vi varit tvungna att tänka om. Och det här är ett beslut som vi har fattat motvilligt, säger han.

Sebastian Flygar, ombudsman på ABF Botkyrka/Salem, tycker att det är synd att de måste lägga ned scenskolan Fejm. Samtidigt ser han att det är det enda alternativet efter att de sa upp avtalet med kommunen som möjliggjorde ekonomiskt stöd för verksamheten.

Sebastian Flygar, ombudsman på ABF Botkyrka/Salem, tycker att det är synd att de måste lägga ned scenskolan Fejm. Samtidigt ser han att det är det enda alternativet efter att de sa upp avtalet med kommunen som möjliggjorde ekonomiskt stöd för verksamheten.

Albin Tingstedt

ABF Botkyrka-Salem hade fram till i fjol ett avtal med Botkyrka kommun som innebar att ABF fick strax över 1,7 miljoner kronor årligen av kommunen för att driva scenskolan. Kommunen stod för lokalhyran och terminskostnaden subventionerades med 400 kronor för deltagare från Botkyrka.

Men efter fejden mellan kommunen och ABF Botkyrka-Salem kände ABF att de inte längre kunde upprätthålla ett sådant avtal med kommunen. ABF begärde därför att inte förnya avtalet.

– Man skulle kunna tänka att vi får skylla oss själva. Tilliten mellan kommunen och ABF var inte så stor. Men även om vi leker med tanken att vi inte aviserat att säga upp avtalet så tror jag inte att det hade funnits någon möjlighet att vi skulle få något stöd från kommunen. Vi har också försökt föra dialog om att ingå nytt avtal med kommunen för att rädda verksamheten, men inte fått något gehör, säger Sebastian Flygar.

Varför kommunicerade ni inte ut tidigare att scenskolan stänger?

– Det skulle vi ha gjort, men vi hoppades nog in i det sista att vi skulle hitta ett sätt att fortsätta.

Kommer inte tillbaka

Nu kikar ABF Botkyrka-Salem på att starta en verksamhet som ska ersätta Scenskolan Fejm. Än är mycket oklart och projektet är fortfarande i planeringsstadiet. Men klart är att Scenskolan Fejm inte lär återuppstå.

– Vi är beroende av statsbidraget och då lär det ske i studiecirkelform. Då kan vi inte vända oss till barn utan då är det för deltagare som är 13 år och uppåt, säger Sebastian Flygar.

Beskedet att scenskolan stänger är tråkigt för kommunen också, menar kultur- och fritidsdirektören Helena Hellström.

– Det är beklagligt att ABF sa upp avtalet och vi förstod att det kunde påverka verksamheten. Men det är inget som vi egentligen kan ha synpunkter på eftersom det är deras varumärke. Vårt fokus var på de barn och unga som eventuellt skulle bli utan verksamhet, säger hon.

Helena Hellström håller däremot inte helt med Sebastian Flygar om att ABF ska ha försökt ingå ett nytt avtal med kommunen för att rädda Fejm. I stället menar hon att bollen ligger hos dem.

– Vi har haft ett par möten som varit framåtriktande, men de har inte specifikt handlat om scenskolan utan om framtiden över huvud taget. Då har vi begärt in underlag men ABF har inte återkommit, säger hon.

Kommunen har stärkt upp

För att möta upp det behov som uppstår efter dödsstöten mot Scenskolan Fejm har Botkyrka kommun stärkt upp sin egen kulturskola och andra föreningar som sysslar med teater.

– Då har vi stärkt kulturskolan med konst i både de norra och södra kommundelarna eftersom upptagningsområdet för Fejm finns i båda två, säger Helena Hellström.

Det är något som Julia Larsson-Bragée troligen kommer nappa på.

– Vi kommer nog få göra det. Man vill ju att barnen ska ha sina aktiviteter, säger mamma Jenny Bragée.

Från en gammal föreställning.

Från en gammal föreställning.

ABF Botkyrka/Salem

ABF-konflikten spiller över på Fejm och This is Alby – sägs upp

Den infekterade striden mellan Botkyrka kommun och ABF är inte längre centrerad till bara fritidsverksamheten. Nu hamnar även dansskolan Fejm och festivalen This is Alby i kläm.

"Med anledning av den situation och den omställning som ABF Botkyrka-Salem står inför, avser vi att inte fortsätta med Scenskolan Fejms verksamhet, med stöd av Botkyrka kommun, efter att avtalet löpt ut" och det "[...] saknas förutsättningar att fullfölja avtalet för genomförandet av musikfestivalen 'This is Alby' 2022".

För kultur- och fritidsförvaltningen slog beskedet från ABF ner som en blixt från klar himmel:

– Lite överraskade blev vi ändå. Vi har inte uppfattat att det har varit några problem med de här samarbetena och vi är så klart angelägna om att de här verksamheterna ska fortsätta på något sätt, säger Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun.

Enligt ABF Botkyrka-Salem är den turbulenta våren den största anledningen till varför man nu väljer att avsluta samarbetet med kommunen.

– Eftermiddagsverksamheten var en stor del av vår verksamhet, och nu behöver vi en omstrukturering för att titta på vad vi ska göra framöver och på vilket sätt, säger Sebastian Flygar, ombudsman på ABF Botkyrka-Salem.

Innebär det att ni inte ska driva scenskolan i framtiden?

– Vi ska fortsätta bedriva verksamheten året ut. Men just nu är det för tidigt att spekulera i om vi ska fortsätta bedriva scenskolans verksamhet efter det. Det beror på vilka av våra delar som påverkas, vilka konsekvenser det får och hur vi ska hantera det på bästa sätt.

Älskad sedan 1984

Scenskolan Fejm på Subtopia i Alby har drivits med stöd av kommunen sedan 1984. Verksamheten riktar sig till barn och unga i åldrarna 5–20 samt vuxna med funktionsnedsättning för att de ska få ta del av föreställningar, pedagogisk verksamhet och en möjlighet till eget skapande.

För att göra det möjligt har Fejm fått ekonomiskt stöd av kommunen motsvarande 1 720 000 kronor per år, samt en subvention på 400 kronor per termin för barn som bor i Botkyrka. Kommunen har också stått för lokalhyran.

Men vid årsskiftet kan det ta slut.

– Vi hoppas verkligen att scenskolan Fejm och den verksamheten får fortsätta på ett eller annat sätt. Vi bidrar gärna med att hitta andra lösningar för de barn och unga som deltagit i verksamheten, säger Helena Hellström.

Vad är det för lösningar?

– Det finns flera vägar att gå. Antingen försöker vi ge uppdraget till en annan förening, eller att kulturskolan utökar sitt uppdrag. Det är de alternativen jag ser framför mig just nu.

Och som det ser ut just nu lär kommunen åtminstone får ta ett ansvar över musikfestivalen This is Alby.

Innebär detta att det inte blir någon This is Alby-festival i år?

– Vi har behövt lägga fokus på andra saker än det vi räknat med under våren. Vi såg snabbt att vi inte kommer hinna med delarna som vi har planerat. Men vi kommer inte att släppa målgruppen som vi jobbar mot med i This is Alby, säger Sebastian Flygar.

Handlingsplan på g

Om kommunens som tittar på andra lösningar ifall abf inte kommer kunna ha scenskolan framöver. Om att de behöver hela hösten på sig, och att man helst inte ser något glapp efter årsskiftet.