"Med anledning av den situation och den omställning som ABF Botkyrka-Salem står inför, avser vi att inte fortsätta med Scenskolan Fejms verksamhet, med stöd av Botkyrka kommun, efter att avtalet löpt ut" och det "[...] saknas förutsättningar att fullfölja avtalet för genomförandet av musikfestivalen 'This is Alby' 2022".

För kultur- och fritidsförvaltningen slog beskedet från ABF ner som en blixt från klar himmel:

– Lite överraskade blev vi ändå. Vi har inte uppfattat att det har varit några problem med de här samarbetena och vi är så klart angelägna om att de här verksamheterna ska fortsätta på något sätt, säger Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun.

Enligt ABF Botkyrka-Salem är den turbulenta våren den största anledningen till varför man nu väljer att avsluta samarbetet med kommunen.

– Eftermiddagsverksamheten var en stor del av vår verksamhet, och nu behöver vi en omstrukturering för att titta på vad vi ska göra framöver och på vilket sätt, säger Sebastian Flygar, ombudsman på ABF Botkyrka-Salem.

Innebär det att ni inte ska driva scenskolan i framtiden?

– Vi ska fortsätta bedriva verksamheten året ut. Men just nu är det för tidigt att spekulera i om vi ska fortsätta bedriva scenskolans verksamhet efter det. Det beror på vilka av våra delar som påverkas, vilka konsekvenser det får och hur vi ska hantera det på bästa sätt.

Älskad sedan 1984

Scenskolan Fejm på Subtopia i Alby har drivits med stöd av kommunen sedan 1984. Verksamheten riktar sig till barn och unga i åldrarna 5–20 samt vuxna med funktionsnedsättning för att de ska få ta del av föreställningar, pedagogisk verksamhet och en möjlighet till eget skapande.

För att göra det möjligt har Fejm fått ekonomiskt stöd av kommunen motsvarande 1 720 000 kronor per år, samt en subvention på 400 kronor per termin för barn som bor i Botkyrka. Kommunen har också stått för lokalhyran.

Men vid årsskiftet kan det ta slut.

– Vi hoppas verkligen att scenskolan Fejm och den verksamheten får fortsätta på ett eller annat sätt. Vi bidrar gärna med att hitta andra lösningar för de barn och unga som deltagit i verksamheten, säger Helena Hellström.

Vad är det för lösningar?

– Det finns flera vägar att gå. Antingen försöker vi ge uppdraget till en annan förening, eller att kulturskolan utökar sitt uppdrag. Det är de alternativen jag ser framför mig just nu.

Och som det ser ut just nu lär kommunen åtminstone får ta ett ansvar över musikfestivalen This is Alby.

Innebär detta att det inte blir någon This is Alby-festival i år?

– Vi har behövt lägga fokus på andra saker än det vi räknat med under våren. Vi såg snabbt att vi inte kommer hinna med delarna som vi har planerat. Men vi kommer inte att släppa målgruppen som vi jobbar mot med i This is Alby, säger Sebastian Flygar.