Nöjd. Amelie Tarschys Ingre är nöjd med budgeten som klubbades 21 september. Foto: Privat

Satsning på förskollärare nästa år

Nästa år satsar Lidingö på att hitta fler utbildade förskollärare och på moderna lärverktyg i grundskolan och på gymnasiet. "Jag är glad över att vi har uppräkningar i budgeten", säger Amelie Tarschys Ingre (L).

  • Publicerad 07:15, 25 sep 2021

Det ska vara roligt och attraktivt att arbeta hos oss

Det blir mer pengar till förskola och grundskola på Lidingö nästa år. I utbildningsnämndens förslag till budget ligger höjningar på 2,75 procent för förskola och tre procent för grundskolan.

Detta efter några år med begränsade uppräkningar och fokus på effektiviseringar, något som har kritiserats framförallt av förskolor och föräldrar.

– Undervisning i förskola och skola är viktig. Jag är glad över uppräkningar i budgeten, säger Amelie Tarschys Ingre, (L), avgående ordförande för utbildningsnämnden.

En av de stora målsättningarna inför nästa år är att locka fler utbildade förskollärare.

– Det är en brist i hela landet. Vi arbetar på flera fronter. Vi rekryterar fler och underlättar för barnskötare som jobbar hos oss att vidareutbilda sig. Finns några av våra anställda som har några poäng kvar att ta i sin förskollärarutbildning eller ska ta ut examensbevis stöttar vi dem.

Händer något med förskollärarnas löner?

– Vi har individuell lönesättning, självklart ska en person ha bra betalt för sitt arbete. Jag kan inte säga något specifikt om löner, men det jag kan göra är att ge bra förutsättningar.

Till exempel att vidareutbildning är lönedrivande?

– Ja, och att det ska vara roligt och attraktivt att jobba hos oss. Vi har många sökande och min bild är att många tycker det är roligt att jobba på Lidingö. Men det är brist på förskollärare i hela landet.

Mer böcker

I grundskolan satsas bland annat på flexibla undervisningsmiljöer, moderna läroverktyg och uppdaterad teknik. Skolbiblioteken får också extra omsorg i form av större tillgänglighet och nya böcker. På skolorna fortsätter arbetet med ett trygghetsprogram som påbörjades förra året.

Arbetet med individanpassad undervisning från förskolan och uppåt fortsätter.

Gymnasiepengen höjs med 1,50 procent. Denna beslutas inte av kommunerna, utan av den gemensamma gymnasieregionen Storstockholm.

Det är dock kommunerna som betalar och därmed kan påverka innehållet. På gymnasiet får ettor och tvåor lite mer idrott och rörelse på schemat och alla gymnasieelever får ta del av pilotprojektet Bwell som är livsstilstester för gymnasielever.

Så mycket får öns skolor och förskolor

Utbildningsnämndens totala budgetram år 2022: 1 386,2 mnkr.

Uppräkningar:

Förskola och pedagogisk omsorg: 2,75 procent.

Grundskola och för gymnasieskolans introduktionsprogram: 3 procent.

Gymnasieskolan: 1,50 procent (Beslutas av Storstockholms gymnasieregion).

Generell pris- och löneuppräkningen (enl prognos av SKR, Sveriges kommuner och regioner): 2,1 procent.

Utbildningsnämndens budget för 2022.

Visa merVisa mindre