Undersökningar. Staden har satt upp band mellan pinnar och träd runt Rosenparken och Utsiktskullen ned mot vattnet. De detaljerade undersökningarna av Riddersviks mark påbörjas nu, enligt projektledaren Margaretha Larsson Almqvist. Foto: Lars Hannéll och Privat

Saneringen i Riddersvik kan försenas ytterligare

Saneringen av den förorenade marken i Riddersvik kan försenas ytterligare. Först nu inleds de detaljerade markundersökningarna, och stadens ansökningar om saneringsbidrag kan göras först nästa år.

  • Publicerad 16:13, 22 jun 2022

Foto: Lars Hannéll

Först i januari i år fick vi besked

– Vi hade hoppats att undersökningarna skulle ha kommit i gång redan 2021, säger Margaretha Larsson Almqvist, exploateringskontorets projektledare.

I över två år har Rosenparken och kolonilottsområdet vid Riddersviks herrgård varit avstängt. I förarbetena inför det stora bostadsprojektet i området upptäcktes föroreningar i jorden 2020.

Oklart när saneringen sker

Att jorden saneras är helt avgörande för att spaden ska kunna sättas i marken. Stadens bud i höstas var att genomföra hela saneringen under 2023, något som nu är högst osäkert.

– Vi hoppas att saneringarna kan påbörjas 2023, men Naturvårdsverket och länsstyrelsen styr processen. Man vill göra ytterligare undersökningar av marken, och resultaten av de kompletterande undersökningarna och processen för bidragsansökan avgör om saneringarna kan starta nästa år, säger Margaretha Larsson Almqvist.

De detaljerade markundersökningarna har nu inletts. De kommer pågå september ut och ska ge svar på hur saneringen ska genomföras.

– Vi trodde vi skulle få positivt svar från Naturvårdsverket och länsstyrelsen på vår ansökan redan hösten 2021, men först i januari i år fick vi besked, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Kolonilotterna i Riddersvik förblir stängda under hela 2022

Undersökningarna kostar åtta miljoner kronor och är en del av saneringen. Arbetet beräknas i sin helhet kosta cirka 83 miljoner och Naturvårdsverket och länsstyrelsen väntas finansiera.

Hoppades få tidigare klartecken

Att undersökningarna kommit i gång först nu innebär alltså att staden först under 2023 kommer kunna ansöka om bidrag för själva saneringen. Rosenparken och kolonilottsområdet kommer behöva vara avstängt tills saneringen är genomförd.

Foto: Lars Hannéll

– Tyvärr måste det vara avstängt tills saneringen är gjord, annars hade det ju varit helt onödigt att stänga av, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Kommer väsnas i sommar

Den som är i närheten av Riddersvik lär märka av provtagningarna i sommar. Det kommer nämligen att väsnas.

– Undersökningarna omfattar bland annat provtagning med borrbandvagn och gropgrävning med grävmaskin, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Enligt henne kommer provtagningarna dock att anpassas så att inte värdefulla träd och eventuella lämningar av 1600-talstorpen Flottvik och Stenhagen påverkas.

Foto: Lars Hannéll

Foto: Lars Hannéll

700 bostäder planeras i gamla plantskole-området

2014 beslutade Stockholms stad att kommunens gamla plantskola i Riddersvik, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg, skulle ersättas med bostäder. En modern trädgårdsstad vill staden bygga, som man beskriver det.

Under förarbetena 2020 hittade kommunen höga blyhalter i jorden. Därför har Rosenparken och kolonilottsområdet varit avstängda sedan dess.

Den nya detaljplanen för bostäderna godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021 och väntas klubbas i kommunfullmäktige under 2022.

Tidigast 2025 väntas byggstart för de cirka 700 bostäderna. De kommer byggas som radhus, låga punkthus samt flerbostadshus. Enbart privata byggbolag ska bygga och planen är hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter.

Cirka 1 400–1 500 personer väntas flytta in. Även ett äldreboende och förskola ska byggas.

Under samrådet vintern 2018/2019 kom cirka 180 synpunkter in från allmänheten, remissinstanser och föreningar på förslaget.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre