Bland de befintliga hyresgästerna är det ett omtvistat bostadsbygge som är aktuellt vid Aprikosgatan i Hässelby strand. Här har bostadsbolaget Willhem fem hus i dag och som Mitt i berättade 2022 vill hyresvärden nu göra husen högre, samt uppföra nya hus längs Aprikosgatan och bygga parkeringsgarage. Totalt ska cirka 120 nya hyresrätter byggas.

Om detaljplanen antas i slutet av 2023 och vinner laga kraft planerar vi för en byggstart tidigast under senare delen av 2024. Om allt går enligt tidsplanen kan den första etappen färdigställas 2026 och den andra etappen året efter, säger Maria Lejdebro, projektutvecklare på Willhem.

"Har redan exploaterats mycket"

Hyresgäster Mitt i talar med i området är kritiska till projektet. Mitt i träffar flera av dem i kvarteret, men ingen vill ställa upp med namn.

– Klart att folk behöver någonstans att bo, men Hässelby har redan exploaterats väldigt mycket de sista 15 åren. Det kommer bli mörkare på gården med mindre solinsläpp för oss som bor här i dag, säger en hyresgäst som bott här länge.

I dag är Willhems hus på Aprikosgatan tre våningar höga. Fyra av de fem befintliga husen ska byggas på med våning, och två helt nya hus med fem till sex våningar byggas. Entréerna till de nya våningsplanen i de gamla husen ska ske via nya trapphus på sidorna.

Förutom parkeringsgarage väntas fortsatt markparkering inom fastigheten och på Willhems angränsande fastigheter på andra sidan Aprikosgatan användas. En ny infart till kvarteret föreslås mellan de nya husen.

Politikerna sade ja 2021

Planerna lämnades in till Stockholms stad av Willhem under 2021. I slutet av oktober 2021 sade politikerna i stadsbyggnadsnämnden ja till att gå vidare med att jobba fram ett förslag på den nya detaljplanen, och nu är samråd igång.

Hyresgästerna räds att det kommer bli trångt.

– 120 nya bostäder är ganska mycket i detta område. Man kommer ju ha möjlighet att framföra sina synpunkter i samrådet, men hur mycket kommer de vara värda? Det känns också som att informationen varit bristfällig från start, säger en annan hyresgäst.

Enligt den antikvariska konsekvensanalysen, som gjorts av Nyréns arkitektkontor, framgår att påbyggnaderna med en ytterligare våning på de befintliga husen bedöms som ovarsamma. Maria Lejdebro på Willhem anser dock att bostadsbolaget informerat allt mer kring själva byggnationen den senaste tiden.

– Vi är glada att vi inför samrådet kunnat informera lite bredare om projektet. Tidigt i projekten är informationen ytterst begränsad, men när det har funnits något att informera om har vi gått ut i olika kanaler till våra hyresgäster, säger hon.