Salem

Anledningen är att en ny gång- och cykelväg ska byggas längs med den avstängda sträckan.

Omledning sker via Tvärvägen, Söderbyvägen och Säbyvägen.

Om arbetet håller tidsplanen ska vägen öppnas för trafik igen under första kvartalet 2024. Även den nya gång- och cykelbanan ska vara klar då.