En av åtgärderna som de nu beslutat om är att försöka säga upp avtalen om lokaler kommunen har med Innovita­skolan och Noblaskolan, där kommunen i dag står för hyreskostnaderna av lokalerna.

”Eftersom skolorna behåller den lokalersättning de får från andra kommuner, kan de två skolorna anses vara överkompenserade och det i flera års tid”, går det att läsa i tjänsteskrivelsen.

Kommunen hoppas kunna säga upp avtalen till årsskiftet.