Förra veckans besked från Säkerhetspolisen om att terrorhotnivån höjs från tre till fyra väcker frågor om hur kommunerna jobbar med att värna sina invånares trygghet.

I Sundbyberg pågår ett sådant arbete och har så gjort under en lång tid, säger säkerhetsskyddschef Fredrik Bergengård – både utifrån det försämrade säkerhetsläget och utifrån målet att återuppta planeringen för totalförsvaret.

Samtidigt prioriteras delar av arbetet högre nu, med anledning av Säpos besked.

– Specifikt vad vi gör, vad gäller skyddsåtgärder och vilken typ av resurser eller förmågor vi har, kommenterar vi inte offentligt. Det motverkar syftet med dessa åtgärder. Men man ska vara trygg som sundbybergare att vi jobbar lokalt med alla våra kontaktpartner, olika nätverk och strukturer, säger Fredrik Bergengård.

Kommunerna samverkar

Sundbybergs stad deltar också i Samverkan Stockholmsregionen, där länets alla kommuner, regionen, Polisen och Säkerhetspolisen ingår.

– En kommun av Sundbybergs storlek får ut oerhört mycket av det. Det behövs informationsutbyte, goda råd och snabb samverkan, säger Fredrik Bergengård.

Han tycker inte att man som sundbybergare ska vara orolig, utan snarare "informerad, vaksam och källkritisk".

– Det innebär att man ska ta del av verifierad, bekräftad information från stat, kommuner, regioner och myndigheter. Man ska också följa etablerade nyhetsmediers rapportering.

Hur ser du på att det kan uppfattas paradoxalt att å ena sidan ha en ökad hotnivå, å andra sidan uppmanas att leva som vanligt?

– Världsläget och omvärlden förändras. Det här kanske är ett nytt sätt vi får tänka på en längre tid framöver. Jag tycker nog inte att det är en nackdel att man håller sig informerad och vaksam, det är en mental beredskap också.

Ser ingen särskild risk

Även för dem som ordnar evenemang i Sundbyberg blir det till att hålla sig uppdaterade om läget.

– Alla som ska planera arrangemang tänker nog till en gång extra, och det är det som är syftet – att höja medvetenheten och vaksamheten.

Finns det platser i Sundbyberg där du ser särskilt hög risk för ett terrordåd?

– Jag kan inte se några särskilda risker eller platser. Historiskt när det gäller terrorattentat har terrorister ofta valt platser med större folksamlingar.

Finns det fog för att se någon särskild risk för ett attentat i Sundbyberg?

– Vi har ingen sådan kunskap i dag om någon sådan information. Skulle en sådan hotbild uppstå kommer Sundbybergs stads tjänsteperson i beredskap att få den informationen från Polisen. Staden har då beredskap att vidta nödvändiga åtgärder.