Salem

2020 blev 2023 som nu ser ut att bli 2024. Fågelsångens skola har kantats av flera förseningar och blivit 100 miljoner kronor dyrare. Men till hösten räknar kommunen med att kunna öppna den nya grundskolan i Salem.

Och enligt planen blir det full verksamhet direkt när Säbyskolans elever och personal flyttar in från start, tillsammans med grundsärskolan som i dag är i Salemskolans lokaler.

Säby kan bli friskola

Men vad som händer med Säbyskolans lokaler är ännu oklart. Kommunens tjänstemän har tittat på olika alternativ för skollokalerna intill centrum och bland annat konstaterat att de kan användas som resursskola, för sfi-undervisning eller nyttjas av en privat aktör.

Om målet är att få in en privat aktör så lär det dröja. Ansökningstiden till Skolinspektionen för att starta friskola 2024 gick nämligen ut i januari i år. En friskola kan därför inte etablera sig i Säbyskolans lokaler förrän tidigast 2025.

Än är inget bestämt.

"Det kommer att utredas under hösten 2023, och utredningen kommer att ledas av kommunens lokalstrateg i nära dialog med barn- och utbildningsförvaltningen", skriver Katarina Sweding, skolchef i Salems kommun, i ett mejl till Mitt i.

Elever med autism påverkas

Initialt var tanken att hela Salemskolans organisation också skulle få plats i Fågelsångens lokaler. Det innefattar också de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna för barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Men efter ett politiskt beslut i vintras har kommunen skiftat fokus och satsar nu på att starta en resursskola i kommunal regi från år 2024.

Det skulle innebära att de kommungemensamma särskilda undervisingsgrupperna upphör och att ansvaret i stället faller på varje enskild skola att erbjuda särskilda undervisningsgrupper för elever som har behov av det.