POSITIVA. Agneta Piibor och Lars Forsström går i Polishusparken ofta och tycker att upprustningsplanerna låter bra. Men Lars har även ett ytterligare förslag: – Ett kafé. Alla storstäder har ett kafé i en park som den här, eller en glasskiosk. Då skulle folk stanna upp, säger han. Foto: Pekka Pääkkö

Så vill stadsdelen rusta upp Polishusparken

Fler sittplatser, konst, lekskulpturer och tydligare gång- och cykelbana. Så vill stadsdelen rusta upp Polishusparken. Nu kan du tycka till om förslaget.

  • Publicerad 11:50, 4 dec 2020

För många är Polishusparken en park där man snarare passerar än hänger. Men det hoppas stadsdelen nu ändra på i sitt upprustningsförslag.

Signalparken stängs i ett år – ska rustas

Mer välkomnande entréplats vid t-banan, fler sittplatser och bord, konstverk, nya häckar och planteringar och bort med urinoaren är några av sakerna som föreslås. För barnen blir det också lite nytt i form av lekskulpturer med naturtema. Dessutom ska en låg granitmur ska anläggas mot Kungsholmsgatan.

Förslaget kan Kungsholmsborna nu tycka till om.

– Vi vill bevara den klassiska, historiska karaktären närmast polishuset, men också betona att det är ett modernt mittstråk. Delarna kommer få lite olika karaktär men såklart fungera som en helhet, säger My Peensalu, landskapsarkitekt på stadsdelsförvaltningen.

Vid Polishuset ska de stora träden bevaras och säkras för framtiden. Däremot måste tre almar tas ned inom kort på grund av almsjuka, de ska ersättas av andra träd när parken rustas.

En viktig del med upprustningen är att göra det tydligare längs sträckan vid Rådhuset, där det enligt stadsdelen är en gång- och cykelbana. Men idag är det ett mischmasch av skyltar och markeringar. Där föreslås bland annat tydligare skyltar och en zon av stenmjöl eller smågatsten på 0,8 meter närmast muren.

– Det är en viktig del, att få det tydligare genom tydligare skyltning och delvis olika markbeläggningar. Mittstråket får en typ av beläggning och gång- och cykelbanan vid muren en annan. Många vill sitta på muren, det är ett fint solläge, och det vill vi även fortsättningsvis att man ska kunna göra.

Att mittstråket får en annan beläggning har också att göra med att stadsdelen vill göra det tydligare att man inte ska cykla där, enligt My Peensalu.

Varför separerar ni inte cyklister och fotgängare helt, att sträckan närmast muren blir ren cykelbana?

– För att vi ser att den sträckan ändå kommer att nyttjas av gående som vill sitta på muren, och då riskerar det bli ännu mer konflikter. Men vi hoppas med förtydligande av skyltning och delvis ny markbeläggning hjälpa till att få det lite tydligare.

BRA. Anita och Gert Lindberg tycker det låter bra med upprustningen, och att det blir tydligare vid gång- och cykelbanan. Foto: Per Brandt

RÖRIGT. Det är inte så lätt att förstå vad det är som gäller för stråket närmast Rådhuset, där det sitter både skyltar för både cykelbana och gång- och cykelbana. Det hoppas stadsdelen styra upp. Foto: Pekka Pääkkö

Så tycker du till om förslaget

Förslaget för att rusta upp Polishusparken, och hur man kan tycka till finns på https://vaxer.stockholm/projekt/polishusparken-rustas-upp/. Fram till 13 december kan man komma med synpunkter.

Planen är att stadsdelsnämnden ska ta beslut om upprustningen under nästa år och att arbetet ska dra igång 2022.