I Upplands Väsby kommun är antalet avslag på ansökan till äldreboende näst högst i Sverige.

– Vi vill självklart inte framstå som sämre än andra kommuner. 25 procent får avslag men jag känner mig ändå trygg i att vi har många andra åtgärder för att skapa trygghet i hemmiljö, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Men beror det stora antalet avslag på att de sökande inte uppfyller kriterierna eller är Väsby extra hårda? Svaret är inte helt enkelt. En kombination ligger nog nära sanningen, eftersom många som överklagar till förvaltningsrätten får rätt.

”Inte extra hårda”

Socialchef Annica Blomsten tycker dock inte att Upplands Väsby är extra hårda i bedömningen av ansökningar till äldreboende.

– Alla sökande uppfyller inte kriterierna för ett särskilt boende, men för andra insatser.

Enligt Margareta Hamark ska äldre med behov i första hand ha maximal hemtjänst.

– Riktlinjerna kräver att du i princip har ett omvårdnadsbehov dygnet runt, är multisjuk eller dement för att få plats.

En som först fick nej var demente och strokedrabbade 80-årige Tord, som Mitt i tidigare berättat om.

– Jag ansökte och tjatade på kommunen om äldreboende. De sa att hemtjänst och hemsjukvård skulle räcka. Men mamma och hemtjänsten fick inte i honom mat, sa dottern Lise-Lott.

Till slut gick Tord bort. Då stod han fortfarande i kön till äldreboende.

– Handläggaren kom aldrig ens på hembesök. Då hade de kanske förstått hur illa det var. Han hade jobbat hårt i hela sitt liv och betalat skatt. Kunde han inte få dö ren i en säng på ett boende med god omvårdnad?