Foto: Maria Svensson

Så vill kommunen minska de sega bilköerna

Ofta stöter man som biblist på köer på Täbys vägar under rusningen. Redan nu pågår satsningar.

  • Publicerad 17:03, 16 aug 2022

På Täbyvägen är det relativt tjockt igen

Allt fler människor flyttar in till kommunen. I Roslags-Näsby ska 1400 nya bostäder byggas, stadsdelen Arninge Ullna ska fortsätta växa, och i Täby park ska 20 000 nya Täbybor sätta bo i framtiden. Detta samtidigt som nya simhallen kommer att locka folk.

Redan idag stör sig många på köer på fler håll i kommunen under rusningstrafik.

– Under rusning är Vikingavägen jättetungt belastad, på Täbyvägen är det relativt tjockt igen nu efter pandemin och sen blir det en del köer på Bergtorpsvägen och stora Marknadsvägen, säger Anna Bruzaeus, trafikplanerare på Täby kommun.

Men samtidigt som många tar bilen, väljer allt fler Täbybor att ta cykeln till jobbet eller byta till Roslagsbanan.

Redan nu pågår satsningar, så som nya Arninge station, som ska få fler att välja Roslagsbanan. Bergtorpsvägen ska få en ny tunnel och diskussionerna med Danderyd om Täbyvägen/Enebybergsvägen fortsätter.

– När det gäller Vikingavägen jobbar vi tillsammans med Vallentuna och Trafikverket för öka framkomligheten på Arningevägen så att fler Vallentunabor tar den, säger Anna Bruzaeus.

Men hur ser politiker på framtidens trafik i kommunen, på vilket sätt vill de minska köerna i Täby?

Är det genom att bygga fler cykelvägar för att minska bilåkande, bromsa utbyggnaden av bostäder, skapa fler jobb inom kommunen, eller måste man i framtiden bredda E18 för att alla ska komma till skola och jobb?