I Upplands-Bro tycker företagen att företagsklimatet är bra. I årets mätning backar kommunen ”marginellt” i det sammanfattande omdömet från företagarna, detsamma gäller området som rör tillgången till relevant kompetens.

Sämre ser det ut då skolans kontakt med näringslivet samt upphandling ska bedömas av de som svarat på enkäten. Dessa två delområden stannar likt förra året kvar under godkänt-gränsen.

– I slutet av förra året identifierade vi frågan om skolans kontakter med näringslivet som strategiskt viktig. Under detta år har vi påbörjat ett arbete med att stärka kontaktvägarna mellan näringslivet och skolorna. Det är ett arbete vi kommer fortsätta med, säger Katarina Barter, näringslivschef.

Katarina Barter berättar att näringslivsavdelningen själva skickade ut en egen enkät förra hösten. Där identifierades att företagarna önskade få mer kunskap kring just upphandling.

– Enkätfrågorna från Svenskt Näringsliv gick ut under perioden 1 januari - 31 mars i år. Vi har därefter bland annat haft anbudsskola i slutet av april och maj.

Barter nämner även tjänsten "Boka en upphandlare" som funnits sedan december 2021. Här kan företagare lära sig mer om upphandling och hur allt kring området fungerar.

– Den har inte bokats upp så pass mycket som vi trott sett till de önskemål som finns vad det gäller upphandling, säger Katarina Barter.

När det kommer till service och bemötande kan kommunen däremot sträcka lite på sig, här är företagarna mer nöjda och betyget ökar sedan mätningen i fjol.

De frågor som måste prioriteras för att de lokala näringslivet ska bli mer nöjda framöver menar de som svarat på enkäten är ökad trygghet och minskad brottslighet.

– Vi fortsätter arbetet med att samverka med näringslivet kring trygghetsfrågor, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.