Långt från ytterområdena till centrum och en kollektivtrafik som lämnar en del övrigt att önska. Men även tryggt och barnvänligt.

Omdömena kommer från några av de över 2 000 Mälaröbor som svarat på den medborgarundersökning kommunen genomförde i början av året. Nu har den sammanställts.

En som delar bilden är Sami Hussein, Ekeröbo sedan 15 år och bosatt i Tappström sedan fyra år.

– Jag är fotograf och tycker mycket om naturen, det är jättefint här.

Trist centrum

Han har inga flyttplaner och vill gärna bo kvar i kommunen i framtiden, men hoppas på ett centrumlyft.

– Det behövs ett bättre centrum, kanske ett innecentrum eller ett McDonald´s eller Max. Jag är i centrum varje dag, säger Sami Hussein.

16 procent av de tillfrågade i undersökningen är födda i kommunen. Bland de som flyttat in nämns att komma närmare naturen eller vatten som bakomliggande orsaker till flytten.

"Ger en djupare bild"

Att bli Mälarbo verkar dock inte vara helt självklart för de tillfrågade som flyttat till kommunen utan sina föräldrar. Bland de inflyttade övervägde 55 procent att bosätta sig i annan kommun och främst gäller det de som i dag bor på Ekerö eller södra Färingsö.

Thomas Hammarström är verksamhetsutvecklare i Ekerö.

– Det ger oss en djupare bild av varför kommunen utvecklas som den gör. Det är en tillväxtkommun och vi vill veta vad som driver utvecklingen, säger han.

Något många svarande lyfter som ett problem som påverkar boendesituationen är trafiken. Bland det som lyfts finns exempelvis köer och buller, inte minst i samband med byggen. Önskemål finns också om bättre kollektivtrafik, något många svarande upplevs saknas på kväller och helger. Även fler gång- och cykelvägar efterfrågas för att förbättra trafiksituationen.

Undersökningen ska nu utvärderas. En liknande enkät kan bli återkommande.

– Vi gör en befolkningsprognos årligen och får se med vilken frekvens det här blir, säger Thomas Hammarström.

Hela undersökningen finns på kommunens hemsida.