Inflationen skenar och det gör också matpriserna. Men Anette Appelgren, som är måltidschef på Sundbybergs stad, menar att detta inte kommer att påverka skolluncherna i kommunen och budgeten kommer att hållas.

– Vi kommer fortsatt att se över vår menyplanering för att hitta ekonomiskt hållbara råvaror som inte kommer att påverka näringsinnehåll eller kvaliteten, säger Anette Appelgren i ett mejl till Mitt i.

Anette Appelgren fortsätter:

– Det är i nuläget svårt att sia om vilka produkter som kommer att höjas framgent på grund av den rådande världsbilden och vi analyserar i princip dagligen råvarupriser.

Anette Appelgren hänvisar också att deras miljömål är en faktor i arbetet som de arbetar för att upprätthålla.

När kan förändringar ske?

– Vi arbetar dagligen med menyplanering i syfte att följa marknadens ändrade förutsättningar och vi är flexibla i vår planering. Vårt uppdrag och servera näringsriktiga, hållbara och goda måltider och det kommer inte att påverkas av räntehöjningar.