Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inledde för en tid sedan en granskning av Icas lager på Mätarvägen i Kungsängen. Lagret som försörjer kedjans butiker med fisk- och mejerivaror.

Enligt den information som IMY tagit emot skulle man följa sina anställda vid lagret i realtid samt kontrollera deras toalettbesök.

IMY ville få svar på huruvida det fanns fog för innehållet i anmälan. Nu har Ica svarat.

Internutredning klar

Man berättar att en egen intern utredning har genomförts med anledning av de påstådda oegentligheterna.

Här har matjätten besökt det berörda lagret, haft digitala möten med HR, samt en rad andra medarbetare inom företaget.

”Utredningen har bekräftat att det inte förekommer någon kontroll av anställdas toalettbesök och att anställda som inte lever upp till ”önskad produktion” inte erhåller någon bestraffning”, står det att läsa i bolagets svar.

Ica tydliggör att: ”det inte finns några kameror riktade mot toaletterna”. Toalettbesök registreras inte på något sätt, ”varken via IT-stöd eller via en manuell process eller rutin, när anställda går på lunchrast, paus eller besöker toaletten.”

Ville ha sekretess

Ica ville att samtliga uppgifter i deras yttrande skulle sekretessbeläggas. Detta tycks inte myndigheten ha hörsammat annat än i en mindre del då Mitt i begärde att få ta del av handlingen.