Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit emot information som berör ett av matjätten Icas lager i Brunna i Upplands-Bro kommun. Det rör sig inte om det nybyggda e-handelslagret utan ett annat lager i samma område i Brunna. I en tidigare version av den här artikeln framgick att det skulle röra sig om bolagets e-handelslager i Brunna, detta var inte korrekt.

Enligt handlingar från myndigheten som Mitt i tagit del av så påstås Ica ”mäta sina anställda i realtid i syfte att kontrollera hur de arbetar”.

Det som beskrivs i anmälan ska ha pågått sedan mitten av 2021. Det rör sig dels om att Ica ska kontrollera antalet kolli som de anställda vid lagret plockar upp. Än mer graverande uppgifter för bolaget, om dessa skulle vara korrekta, är att anmälaren påstår att matjätten inte bara följer arbetet i realtid – man kontrollerar även hur länge medarbetarna är på toaletten. 

Hur skulle detta då gå till?

”De anställda har ett anställningsnummer i IT-systemet och på det sättet kan arbetsgivaren kontrollera dessa uppgifter. Det finns totalt 96 anställda, varav 85 stycken arbetar med att plocka kolliprodukter som sedan skickas ut till olika ICA-butiker”, står det att läsa i handlingarna från IMY.

Den eller de som inte lever upp till produktivitetskraven ska enligt den information som IMY mottagit bli föremål för en rad olika bestraffningar.

Det ska röra sig om kränkningar, förolämpningar, möjligheten att jobba övertid och utesluten möjlighet till kompetensutveckling på arbetet.

Till följd av dessa uppgifter har Integritetsskyddsmyndigheten beslutat att granska Ica-lagret närmare för att ta reda på om det finns fog för det som anmälaren påstår. Myndigheten granskar Ica utifrån deras personuppgiftsbehandling och detta sker med stöd i dataskyddsförordningen, även känt som GDPR.

Nu har IMY skrivit till Ica och vill ha svar på en rad frågor. Framförallt vill myndigheten att företaget ska ge sin bild av de påstådda uppgifterna angående anställdas toalettbesök och "bestraffning av anställda som inte lever upp till önskad produktion."

Gabriella Ohlzon, pressansvarig, Ica

Gabriella Ohlzon, pressansvarig, Ica

Pressbild

Hos Ica-gruppen svarar pressansvarig Gabriella Ohlzon skriftligt då Mitt i vill ge företaget möjlighet att ge sin bild av innehållet i anmälan. Hon skriver:

”Vi kan bekräfta att Integritetsskyddsmyndigheten har inlett ett tillsynsärende. Vår bedömning är att det inte förekommer problem på det sätt som beskrivs men vi kommer givetvis att bistå myndigheten på alla de sätt de önskar under utredningen. I avvaktan på den processen har vi inget mer att säga just nu”.

Senast den 4 maj vill Integritetsskyddsmyndigheten ha svar från Ica.

Vet du mer? Arbetar du på det aktuella lagret i Brunna eller har du arbetat där tidigare? Hör av dig till Mitt i:s reporter Niklas Loman på 0720 – 20 54 31. Källskydd garanteras!