Förhandlingarna om nästa års hyror är igång mellan hyresgästföreningen och värdarna i Stockholm. Såväl de privata som de kommunala bostadsbolagen vill att hyrorna höjs med 2,8 procent nästa år.

Tondövt och oansvarigt, anser Simon Safari, ordförande för hyresgästföreningen i region Stockholm.

– Vi är mitt i en pandemi, många är arbetslösa, ekonomin går dåligt men för bostadsbolagen går det fortsatt bra. Att i det läget kräva nya höjningar är oförskämt och en krigsförklaring mot alla hyresgäster, säger han.

Nathalie Brard från Fastighetsägarna Stockholm, som företräder privata fastighetsbolag, försvarar höjningen och pekar på att ekonomin nu håller på att få fart igen. Den återhämtningen måste synas när hyrorna sätts, enligt Fastighetsägarna, som tycker att många hyresvärdar redan har tagit ett stort ansvar under pandemin.

– De har bland annat hjälp till med avbetalningsplaner för hushåll som haft svårt att betala hyran i tid och med kontakter med socialtjänsten där det har behövts, säger Nathalie Brard.

Inte aktuellt att driva hyressänkning

Men hyresgästföreningen kräver att hyrorna i Stockholm är oförändrade nästa år.

Att driva sänkta hyror, som en del hyresgäster önskat, skulle ha för stora konsekvenser för bolagen som då riskerar tuffare krav från bankerna när intäkterna och fastigheternas värde sjunker.

– Vi tycker att vi har gemensamt ansvar men då förväntar vi oss att motparten möter oss halvvägs. Det är noll som gäller. Framför allt är jag besviken på att allmännyttan allierar sig med de privata värdarna, säger Simon Safari.

Lokaltidningen Mitt i har sökt de kommunala bostadsbolagen som inte vill kommentera så länge förhandlingarna pågår.