För den som lever i social utsatthet går det att få hjälp med bostad av socialtjänsten. Vissa målgrupper är dock extra svåra att stödja.

Patrik Tengberg (S), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, ger exempel på hur det kan se ut:

– Personer som har varit hemlösa i omgångar, bott hos vänner och bekanta eller på gatan, som ofta kanske har en sjukdomshistoria i någon form och ovanpå det någon form av missbruk, säger han och fortsätter:

– Där någonstans börjar det bli väldigt svårt att prata stadigvarande boende.

Samtidigt är tak över huvudet en grundlagsskyddad rättighet. Det är utgångspunkten när staden nu drar i gång en satsning utifrån arbetsmodellen "Bostad först", i samarbete med Stockholms stadsmission.

Modellen går ut på att man först erbjuds en lägenhet, sedan stöd för att förändra sitt liv.

– Till syvende och sist är planen att möjliggöra för att det här ska bli förstahandskontrakt, säger Patrik Tengberg.

Vilka lägenheter kan komma i fråga för satsningen?

– Vi har flera kontakter och möjligheter till lägenheter som socialtjänsten förfogar över. Det är dem vi tänker oss, bland annat.

Tiotal personer

I Sundbyberg uppskattas målgruppen för satsningen vara relativt liten: ett tiotal personer. Samtidigt, påpekar Tengberg, kan detta komma att förändras med tiden.

Han säger att mycket av arbetet med Bostad först kommer att gå ut på att följa upp, stötta och hjälpa till, samt ha koll på "vanliga hinder och fallgropar".

Vad kan det vara?

– Till exempel att man får en soc-lägenhet men kanske inte har förstått reglerna, missköter sig eller inte får till det. Så i Bostad först tror jag att det kommer att handla om att ha lite mer personalstöd. Att man får "hjälp dig själv"-hjälp, så att säga.

För dem som har kontakt med socialtjänsten i Sundbyberg kan vetskapen om att staden nu har en Bostad först-modell ingjuta lite hopp, tror Patrik Tengberg.

– Jag tror att det kan handla om att vara lite av en morot också.

Läs även: Oroligt när missbrukare hänger på biblioteket