Stockholm är ganska bra rustat för stora regn. Placeringen vid vattnet gör att stora mängder vatten har en naturlig väg bort från gatan. Trots detta finns mycket jobb kvar att göra.

– Vi ska inte leva i någon illusion om att Stockholm inte skulle drabbas av stora skador vid ett skyfall, säger Jonas Althage skyfallsstrateg vid Stockholms stad.

Skulle ett skyfall slå till på riktigt kan skadorna uppgå till många miljarder. Så varför har vi inte kommit längre i arbetet?

Stureplan under vatten

Jonas Althage menar att det krävs mycket arbete för att hitta rätt organisation och metodik för att hantera riskerna på ett kostnadseffektivt sätt. Men han tror även att det till viss del har att göra med att vi varit förhållandevis förskonade. Det gör att man inte i lika hög utsträckning lägger pengar på förebyggande åtgärder.

När man väl drabbas blir det ofta en högre prioriterad fråga.

– Men då är skadan redan skedd, säger han.

Samtidigt som ett stilla regn börjar fall över stan tar han oss på en tur på Östermalm.

Vid ett riktigt kraftigt regn skulle till exempel Norrmalmstorg få svårt att hantera de enorma vattenmassorna.

Här längs Valhallavägen skulle man kunna bygga som på Narvavägen, för att få ut en rad olika vinster ur en lösning.

Här längs Valhallavägen skulle man kunna bygga som på Narvavägen, för att få ut en rad olika vinster ur en lösning.

Tom M Kronestedt

– Det är byggt som en slänt nedåt. Sen är marknivån 1,5 meter högre nere vid Nybroviken och det gör att området kring Norrmalmstorg och Berzeliipark är inringat. Vattnet som inte får plats i avloppsnätet kan inte rinna vidare.

Och liknande problem finns runt om i Stockholm.

Så hur ska man då göra? Jonas Althage visar ett exempel på Narvavägen. Här behövde man renovera marken för att träden i den stora allén inte mådde bra. Då kunde han gå in och få till en samverkan mellan flera olika områden och på så sätt blev lösningen inte bara att träden mår bättre.

Många olika lösningar

– Med hjälp av avskilda brunnar i vägen leds dagvatten direkt till träden. Det gör att man avlastar VA-systemet och samtidigt stärker träden som då blir mer livskraftiga och bättre kan skydda mot hetta vid en värmebölja. Dessutom kan växtbädden till viss del rena det dagvatten som kommer ner mot träden.

Han förespråkar många olika lösningar på många olika platser, framför dyra och stora lösningar för enskilda ändamål på enstaka platser.

– Det jag gillar bäst med lösningen här på Narvavägen är att den inte är byggd för att vara en skyfallslösning, men den ger i princip samma funktion.

Brunnarna i vägkanten är inte kopplade på VA-systemet utan leder endast ned dagvatten till trädens rötter.

Brunnarna i vägkanten är inte kopplade på VA-systemet utan leder endast ned dagvatten till trädens rötter.

Tom M Kronestedt