Bilden visar två tegelbyggnader vid Instrumentvägen som ska bevaras. Förslaget är att de får två–tre våningar höga påbyggnader av trä. Foto: ÅWL Arkitekter

Så ska Örnsbergs industriområde förvandlas – se bilderna

Om tio år ska Örnsbergs industriområde vara ett minne blott. I stället ska 1 380 nya bostäder finnas och t-banan vara delvis överdäckad. Nu är planerna ute på samråd, med chans för invånarna att tycka till.

  • Publicerad 15:43, 5 maj 2022

I dag är Örnsbergs industriområde en brokig plats, med byggnader uppförda mellan 1940- och 1990-talet. Här finns ett myller av verksamheter – allt från bilhandlare, kontor och laserdomelokaler till musikstudior, skola och konstverkstad. 800 arbetsplatser finns i området.

Om några år måste de flesta flytta. Ett helt nytt bostadsområde ska byggas här, i sex kvarter. Totalt planeras 1 380 nya bostäder, en del med lokaler i bottenvåningarna. Tre förskolor och en del kontor finns också med i planen.

– Det blir en kvartersstad med hus på sex–sju våningar. Nära centrum blir det några lite högre hus. Ganska mycket kommer att vara klar runt 2030, säger Joel Berring, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

De nya husen ska ha en sammanhållen färgskala och knyta an till kulörer i Aspudden. Materialet ska domineras av tegel, puts och trä. Foto: Larsson arkitekter

Minskad överdäckning

Planerna har varit kända länge, men har nu bearbetats och är på samråd till den 13 juni. Att däcka över hela spårområdet vid Örnsbergs t-banestation är inte längre aktuellt. Det blev för dyrt och för tekniskt komplicerat att däcka över allt och bygga bostäder eller kontor ovanpå.

– Nu blir det en mindre överdäckning, mot centrum. Där ska en förskolegård ligga. Den är betydligt lättare än bostäder, vilket gör att man slipper bygga pelare under. Det behövs heller inte lika stora avstängningar under byggperioden vilket är en fördel för kollektivtrafiken, säger Joel Berring.

Ny park skapas

Större delen av byggytan är redan hårddgjord, men en del grönska försvinner ändå, till exempel nära t-banestationen. Samtidigt tillförs ny grönska – genom gatuträd, grönska längs de nya husen och genom grönskande bostadsgårdar. En ny park blir det också, med ett gångstråk mellan Instrumentvägen i Örnsberg och Selmedalsvägen i Axelsberg.

– Det är en gammal industrifastighet som ska omvandlas till park och binda samman de två områdena, säger Joel Berring.

En ny park ska förbinda Örnsberg med Axelsberg, på en plats där en industribyggnad finns i dag. Vy in mot Instrumentvägen. Foto: ÅWL Arkitekter

Förorenad mark

Han konstaterar att det är en fördel att det mesta av ytan är hårdgjord, så att få naturvärden försvinner. Samtidigt har området andra utmaningar. Den gamla industrimarken är förorenad och måste saneras innan byggen kan starta.

Man måste också hitta nya lokaler åt Hägerstenshamnens skola, som har en filial i området.

– Det arbetet pågår redan. Innan skolan fått en ny plats kan inte hela området färdigställas, säger Joel Berring.

Läs hela förslaget till detaljplan här.

Samråd den 3 maj–13 juni

Så är ser tidsplanen för projektet ut:
Samråd: 3 maj–13 juni, 2022.
Granskning: kvartal 2, 2023.
Antagande: kvartal 3, 2023.

Tisdag den 19 maj är det samrådsmöte i Hägerstens medborgarhus, klockan 17–20. Då kan allmänheten ställa frågor och ge synpunkter till dem arbetar med planerna för Örnsbergs industriområde.

Fyra byggnader ska sparas

Fyra hus i Örnsbergs industriområde ska sparas, och kan komma att byggas på med två–tre våningar. Två av husen är grönklassade av Stockholms stadsmuseum, med högt kulturhistoriska värde, vilket ska beaktas.

Dels är det arkitekterna Birger Rehnvalls och Rolf Hagstrands industri- och kontorshus på fastigheten Provröret 15 – en souterränghus i mörkrött tegel som stod klart 1973.

Dels är det arkitekten Karl G.H. Karlssons funktionalistiska industribyggnad med putsad fasad i beigegrått och blått, från 1952.

Visa merVisa mindre

Visionsbild över den nya stadsdelen med sex olika kvarter. Foto: Sweco