I närmare 20 år har Kommersens loppmarknad lockat människor från stadens alla hörn – inte bara för att köpa och sälja, utan även för att träffas och umgås.

– Det är väldigt blandat folk här och många älskar att komma hit. Det är en trygghet, man träffar varandra, tar en fika och har roligt, säger Josef Afradi, bokningsansvarig på Kommersen.

På en yta av 1400 kvadratmeter finns plats för över hundra bord, som vem som helst kan hyra för att sälja sina prylar.

Loppmarknaden etablerades år 2000 och med sin graffitiprydda tegelvägg har byggnaden kommit att bli ett välkänt göteborgskt signum.

Många aktörer inblandade

När den nya stadsdelen ska ta form vid Masthuggskajen och Järnvågsgatan har Kommersens framtid blivit en aktuell fråga, som engagerar många aktörer. I första hand Stadsbyggnadskontoret och konsortiet, där fem företag ingår, tillsammans med Älvstranden Utveckling. Alla är emellertid överens om att Kommersens värden ska bevaras och just nu pågår ett omfattande planeringsarbete.

Eftersom fastigheten, som ägs av Riksbyggen, är i dåligt skick är planen att den ska rivas och ersättas med en ny, eventuellt på en yta norr om den nuvarande lokalen.

Detaljplanen för området väntar fortfarande på att antas av Kommunfullmäktige och sannolikt startar inte bygget förrän tidigast under nästa år.

LÄS MER: Så blir nya stadsdelen vid Masthuggskajen

Ekonomin en utmaning

– Den största utmaningen är att få en fungerande verksamhet över tid. Det krävs att det finns möjlighet att ta hjälp av privata aktörer som har ekonomiska muskler, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen på Älvstranden utveckling AB.

Hon menar att Kommersen är viktig för den sociala integrationen i stadsdelen.

– Göteborg har tidigare haft problem med gentrifiering, något som staden fått mycket kritik för. I det här området finns en lång historia av det sociala omhändertagandet och tanken är inte att det ska bli några gräddhyllor.

Kommersen i forskningen

2013 genomförde Göteborgs Universitet i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum ett projekt där man valde att specialstudera Kommersen.

Projektet resulterade i rapporten "Urban Cultures: Fallet Kommersen – Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning”.

I rapporten konstaterades vikten av att värdesätta existerande kulturell förtätning i stadsförnyelsearbetet.

Helene Brembeck, etnolog vid institutionen för kulturvetenskaper, menade bland annat att Kommersen har flera värden som anses viktiga att bevara, inte minst som en social mötesplats och integrationsarena för människor från hela Göteborg.