Mitt i besökte i förra veckan Ulriksdalsskolan för ett samtal med eleverna Daniel och Noél. De lyfte fram mindre klasser, mer pengar till skolmat och fler lärare som viktiga saker att satsa på i Solna.

Här är svaren för respektive fullmäktigeparti på frågan: "Hur ska fler elever bli godkända i Solnas skolor"?