Sjunken. På Tynningö ligger den här skutan sedan i somras. Enligt kustbevakningen är en förundersökning om brott inledd. Foto: Claudio Britos

Så ska ”enkla lösningen” att sänka skrotbåtar stoppas

Övergivna och båtar är ett växande miljöproblem, inte minst i skärgårdskommunerna. Nu föreslår Centerpartiet i riksdagen en lösning, efter initiativ från partikollegor i Vaxholm.

  • Publicerad 11:09, 10 dec 2021

Risken är att ägarna söker en enkel lösning och sänker dem

Alldeles intill klipporna på Vaxöns norra sida ligger en 17 meter lång bogserbåt som sänktes 2015. Ute vid Tynningö, i en liten vik, ligger ytterligare ett fartyg som sjönk så sent som i somras och då läckte olja.

Nu vill Centerpartiet ha en skärpning. I en ny motion till riksdagen föreslår partiet, efter initiativ från partikollegor i Vaxholm, att båtbranschen tar ett större ansvar för att främja återvinning av gamla båtar.

Koll. Malin Cardell (t v), stationschef på kustbevakningen tillsammans med riksdagsledamoten Kerstin Lundgren (C) och KSO Malin Forsbrand (C). Foto: Claudio Britos

Problem längs hela kusten

– Vi är ute efter ett producentansvar för båtar, liknande det som finns för bilar för att lösa problemet med skrotbåtar längs våra kuster, säger Kerstin Lundgren (C), riksdagsledamot på visit i Vaxholm härom veckan.

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm, Malin Forsbrand (C), besökte hon kustbevakningen som har bra koll på övergivna båtar. En av myndighetens många uppgifter är att ta hand om de utsläpp som kan uppstå.

Sänkt. På Vaxöns norra sida ligger en sjunken bogserbåt precis under vattenytan. Foto: Claudio Britos

– Det är en ständigt pågående diskussion. Ofta är det svårt att hitta ägaren, och det gäller inte bara i Stockholms län utan längs hela svenska kusten, säger Malin Cardell, stationschef på Kustbevakningen i Vaxholm.

Redan 2013 konstaterade stiftelsen Håll Sverige Rent att det fanns cirka 100 000 fritidsbåtar som var 40 år eller äldre varav många riskerar att dumpas i naturen.

Kostnad för markägare

– Risken är att ägarna söker en enkel lösning och sänker dem, säger Kerstin Lundgren (C).

I motionen som hon undertecknat tillsammans med partikollegan Mikael Larsson föreslår hon därför också att tvingande ansvarsförsäkringar för båtägare och skrotningspremier utreds, liksom även ansvarsfördelningen då övergivna båtar saknar en känd ägare. Problemet är nämligen att en dumpad båt utan känd ägare riskerar att bli markägarens ansvar.

Nyfikna. Riksdagsledamot Kerstin Lundgren (C) och KSO Malin Forsbrand (C), ville gärna ta del av kustbevakningens syn på skrotbåtarna. Foto: Claudio Britos

– Det påverkar ju vår kommunala ekonomi, säger Malin Forsbrand, apropå de båtar som hamnar på kommunens mark och vatten.

– Vi som liten kommun kan få stora kostnader av detta.

I fallet med fartyget vid Tynningö berättar kustbevakningen hur det kan gå till: Båten började sjunka i somras och sedan dess har myndigheten haft både länsar och dykare på plats flera gånger för att stoppa utsläpp. Båtens ägare är känd, men saknar försäkring.

Bärgningen dyrast

När det gäller bogserbåten som sänktes vid Vaxön 2015 och är händelsen polisanmäld, men vad det kan leda till är oklart.

Att det handlar om stora utgifter för att bli kvitt båtarna är däremot tydligt. Mest kostar bärgningen och att frakta bort båtarna konstaterade Håll Sverige Rent i sin rapport redan 2013. Kostnaden för att återvinna eller skrota en båt står ofta bara för en tiondel av totalkostnaden.

Något som skulle underlätta att utkräva ansvar från båtägare är om det fanns ett obligatoriskt båtregister. Men det statliga register som tidigare fanns avskaffades på 1990-talet.

Så ska skrotbåtarna stoppas

Centern föreslår att producentansvar liknande det som finns för bilar utreds och införs för båtar, för att möjliggöra återvinning.

Dessutom vill förslagsställarna ha tvingande ansvarsförsäkringar för båtägare, skrotningspremier och utreda ansvarsfördelningen då övergivna båtar saknar känd ägare.

Centern pekar på ett försök med skrotningspremie för fritidsbåtar som genomfördes 2018-2019 av Havs- och Vattenmyndigheten. Då avsattes 3,2 miljoner kronor till en kampanj vilket ledde till att 416 fritidsbåtar skrotades.

Visa merVisa mindre