För ungefär ett år sedan så var det stora konferensrummet hos polisen i Jakobsberg fullt med glada tjänstepersoner, lokala politiker och poliser från Järfälla och Upplands-Bro. En avsiktsförklaring hade nämligen skrivits under. Denna markerade det formella startskottet för att de båda kommunerna nu på allvar skulle starta upp arbetet med GVI – Group Violence Intervention.

Det här är ursprungligen en amerikansk metod som utvecklats av forskare vid forskningscentret National Network for Safe Communities (NNSC).

– Metoden syftar till att reducera det grova och dödliga våldet i kriminella miljöer. Då särskilt i ett specifikt område, i det här fallet Upplands-Bro och Järfälla. Det sker i samverkan med polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhället, säger Murat Aydogan, projektledare för GVI lokalpolisområde Järfälla.

Detta har hänt

Vi är tillbaka i precis samma konferensrum som fylldes av glada miner för ett år sedan. Dessa består, om än med en lite mer allvarsam förväntan. Till våren är det nämligen tanken att GVI ska starta på allvar.

Sedan avsiktsförklaringen har en organisation byggts upp. Projektledare har anställts. Planering av projektet och kartläggning av vilka individer som ska bli föremål för arbetet pågår sedan en tid tillbaka.

Murat Aydogan och Mattias Jarl

Murat Aydogan och Mattias Jarl

Niklas Loman

Skarpt läge i vår

Till våren går man in i den fas man kallar för interventioner.

– Det är en direktkommunikation med de utvalda som ingår i kartläggningen, där vi då kommunicerar strategins budskap. Budskapet innebär i korthet att samhället bryr sig om dig, säger Mattias Jarl, projektledare GVI, Upplands-Bro kommun, och fortsätter:

– Nummer ett är: Samhället tolererar inte våldet. Nummer två: Framtida våldshandlingar kommer att få konsekvenser för hela gruppen. Nummer tre i budskapet är att erbjuda stöd och hjälp för en förändrad livssituation och för att förhindra fortsatt våldsamt beteende.

Alla ska veta budskapet

Budskapet kommer att förmedlas dels till grupperingar som helhet, men också individuellt.

– Allting handlar om att alla grupper ska få ta del av budskapet för att det ska vara så kraftfullt som möjligt. Alla ska känna till de konsekvenser som det blir om ett nytt allvarligt grovt våldsbrott sker, säger Mattias Jarl.

En del av arbetet med att få ut budskapet om strategin och arbetet med GVI är att även involvera lokala eldsjälar, föreningsliv och liknande.

GVI är inget pilotprojekt som är tidsbegränsat. Tanken är att metoden ska bli en del av myndigheterna och kommunernas dagliga arbetet i fråga om hur man når fram till dem som står för det grova dödliga våldet.

– Målgruppen vill ju någonstans också bidra till att samhället förändras, säger Murat Aydogan och fortsätter:

– Deras livssituation är inte hållbar. De är ständigt nervösa, ständigt paranoida. De ser sig över axeln. Ena dagen är de vänner, andra dagen är de ovänner. Deras vardag är jobbig och de vet om det. Så GVI är någonstans att vi riktar fokus mot det problemet som de själva inte har verktygen att lösa.

”För hjälp finns att få”

Automatiska markiser har rullats ut och konferensrummet i polishuset ligger i skugga. Utanför tittar en försiktig sol över Jakobsberg fram. Mattias Jarl säger avslutningsvis:

– Jag skulle vilja föra ut att om det är någon som vill ha hjälp kring en livsstilsförändring vad det gäller kriminalitet så kan man kontakta socialtjänsten redan nu. För hjälp finns att få.