Vi är på plats i ett konferensrum hos polisen i centrala Jakobsberg. I vardera ände av rummet är två ståbord utplacerade. Ett med kaffe, bullar och småkakor. Det andra bordet är än så länge tomt. Men strax ska representanter för Upplands-Bro och Järfälla kommun skriva på en avsiktsförklaring gällande GVI – Group Violence Intervention, metoden som man i Malmö kallade för "Sluta skjut".

https://www.mitti.se/nyheter/upplands-bro-vill-testa-sluta-skjut/repukC!CU7B619VP6w2BfDt086qGA/

Det är en uppsluppen stämning i lokalen som nu fyllts på av allehanda tjänstepersoner, poliser och toppolitiker från respektive kommun. Tillika representanter från Kriminalvården.

Lokalpolisområdeschefen Torgny Söderberg hälsar alla välkomna.

– Nu skriver vi på, sen blir det fika, säger Torgny Söderberg.

Vad är det då man ska göra?

Regeringen avsatte under 2021 medel för att sprida GVI-metoden över landet. Den har tidigare testats i Malmö, då under namnet "Sluta skjut". Just detta namn är dock inte aktuellt vad det verkar i varken Järfälla eller Upplands-Bro. Här blir det kort och gott GVI.

I Stockholm valdes polisområde Upplands-Bro och Järfälla ut som lämpligt för att få ingå i arbetet med att stävja det grova våldet med skjutvapen. Även Huddinge kommun kommer att pröva metoden.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-sluta-skjut-infors-i-jarfalla/repvbu!@RkCfG81G7jMUYLtWluEg/

– Det här är mer rigoröst och vi kommer vända på alla stenar, säger Torgny Söderberg, LPO-chef och fortsätter:

– Parallellt med att vi kommer att sätta press på dessa individer, så kommer vi i lika hög grad erbjuda dem en väg ut ur kriminaliteten, det är en lika stor del av metoden.

Kjos om påskriften

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) ler i kapp med övriga närvarande i rummet.

– Det känns bra att vi är igång, vi tog det här beslutet hos oss en bra bit tillbaka i tiden.

https://www.mitti.se/nyheter/sluta-skjut-infors-i-huddinge/repvbi!v71t0sQ2uD4DVFHJMJrwg/

Vilket budskap vill du ge Upplands-Broborna i och med att ni nu tar det här steget?

– Att vi inte backar från att arbeta med just de frågor som påverkar våra invånare, både den faktiska, och den upplevda otryggheten i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos.

Hur kommer det här märkas i kommunen på kort och på lång sikt?

– Förhoppningsvis så kommer ett antal individer som vi vet har varit intresserade av att göra någonting annat i livet gå vidare i de tankarna, det är min förhoppning.

Ger bredare bas

Kjos beskriver att GVI-metoden ger kommunen en bredare bas att stå på både vad det gäller kunskap och resurser för att nå framgång.

– Man kan ha utopiska visioner, men istället för att det är facebookgrupper som talar om då någonting hemskt händer i Upplands-Bro så kanske det som kan dominera i framtiden istället är motsvarade grupper för det som är bra. För vi har så pass mycket som är bra som jag skulle vilja att vi samlades runt.

Ej vara naiv

Fredrik Kjos tror samtidigt inte att man ska vara naiv i den mening att tro att ett sånt här projekt kommer påverka och förändra alla kriminella över en natt.

– Men kan vi få en eller två att byta bana så finns det ett stort värde i det. Allt det vi gör syftar till att vi tar små steg hela tiden. Jag tror inte att det här stora galoppsteget går att hitta någonstans, jag tror att det är de små stegen som spelar större roll i slutändan.

Analys och planering

Nu går samtliga aktörer vidare med att planera, analysera och implementera GVI i sina respektive organisationer. Hos polisen kommer man påbörja arbetet med att analysera respektive kommuns kriminella grupperingar.