En bom har satts upp vid infarten till Vanadislunden från Frejgatan. Foto: Christopher Blanck

Så ska det bli lugnare på Sveavägen

Hög musik, oväsen och förargelseväckande beteende. De som bor på Sveavägen och vid Vanadislunden har blivit störda av bilträffar i många år. Nu är sex åtgärder på gång.

  • Publicerad 14:00, 18 jun 2021

Trafikkontoret har under året genomfört en trafikutredning gällande Sveavägen.

– Jag förstår att de som bor där tycker att det är jobbigt, säger Caroline Quistberg, enhetschef vid trafikkontoret.

Det handlar om att fordon på helgnätter kör fram och tillbaka och spelar hög musik.

Nu är dock flera åtgärder på gång, några av dem är redan på plats:

◗ Tidsbegränsad gatuparkering.

◗ Hårdare styrning av trafiksignaler.

◗ Sänkt skyltad hastighet till 40 km/tim.

◗ Bom vid infarten till Vanadislunden från Frejgatan.

◗ Test med att förse ytor till McDonalds och Pub Anchor med fysiska hinder.

◗ Test med stationerade parkeringsvakter på kvällarna fredagar och lördagar under sommaren, start 18 juni.

”Enkla lösningar”

– Vi har tittat på förhållandevis enkla lösningar. Grannar vill se stora avstängningar på nätterna, men det är svårt säger Caroline Quistberg,

Nya åtgärder ska förbättra situationen för de boende vid Sveavägen. Foto: Privat

– Det skulle medföra omledning till mindre lokalgator som är sämre rustade för stora trafikmängder. Dessutom är Sveavägen en av stadens huvudgator och har en viktig funktion för bland annat kollektivtrafik, räddningstjänst och verksamheter längs gatan.

Tror du att åtgärderna kommer göra något åt de höga ljuden och störande personerna?

Vår förhoppning är att de åtgärder vi genomför ska försvåra för bilister att ställa upp sig i långa rader eller klungor längs Sveavägen. Genom att försvåra det tror vi också att störningar av till exempel musik kan minska, säger Caroline Quistberg.

– Boendeparkering längs vägen samt fysiska hinder på fria ytor är just åtgärder som vi tror försvårar för dessa bilister att samlas i stora grupper. Utökad parkeringsövervakning är också en åtgärd som bör bidra till att färre bilister ställer sig där det är förbjudet att stå.

Vad gäller den nyligen uppsatta bommen vid infarten till Vanadislunden säger säger Caroline Quistberg:

– Den stänger på kvällen och öppnar på morgonen. De som bor i området tycker att det har blivit bättre.