Bilarna slirar förbi i regnslasket på Bryggavägen, det är några minuter till färjans nästa avgång och många högerfötter är extra tunga på gaspedalen just här på raksträckan vid Gustavalund. Det krävs en del fantasi för att se detta som en lugn stadsgata.

Men det är precis vad det ska bli, menar Fredrik Ohls (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

– Precis här kommer Ekerö centrum sluta och Ekebyhovsdalen ta vid. Det kommer bli en helt annan plats om fem år, säger han.

Bryggavägen kommer vara en helt annan plats om fem år, menar Fredrik Ohls (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Bryggavägen kommer vara en helt annan plats om fem år, menar Fredrik Ohls (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Malin Lövkvist

Skolan klar hösten 2025

Men innan centrumplanerna når hela vägen hit kommer den nya Ekebyhovsskolan stå klar. Här monteras nu ytterväggarna och tak – går allt som det ska kommer skolan öppna hösten 2025.

Den nya Ekeröbyhovsskolan vid Bryggavägen kommer rymma upp emot 900 elever och 120 anställda när den är klar. Dessutom kommer det finnas en idrottshall här.

Den nya Ekeröbyhovsskolan vid Bryggavägen kommer rymma upp emot 900 elever och 120 anställda när den är klar. Dessutom kommer det finnas en idrottshall här.

Malin Lövkvist

När trafikplanen var uppe för beslut i kommunfullmäktige så ifrågasatte många säkerheten hos de cirka 900 barn som ska gå i Ekebyhovsskolan när den är klar.

Gångtunnel önskas

En gångtunnel under Bryggavägen skulle göra skolvägen tryggare tyckte både Moderaterna och Ö-partiet.

– Det skulle öka framkomligheten för trafiken, men framför allt öka säkerheten för barnen, säger oppositionsrådet Johan Elfver (M) i ett pressmeddelande.

Men gångtunnlar är 60-talsarkitektur, menar Fredrik Ohls.

– Man bygger inte så längre. Själva tunneln blir en otrygg plats och man får två djupa platser på båda sidor av vägen som inte kan användas.

En gångtunnel under Bryggavägen skulle göra skolvägen tryggare tyckte både Moderaterna och Ö-partiet. 60-tals arkitektur, menar Fredrik Ohls.

En gångtunnel under Bryggavägen skulle göra skolvägen tryggare tyckte både Moderaterna och Ö-partiet. 60-tals arkitektur, menar Fredrik Ohls.

Malin Lövkvist

I stället blir det 30-sträcka förbi skolan. På så sätt, samt med busshållplatser där bussen stannar i körfältet och med en centrifug mellan körfälten som hindrar omkörningar, ska trafiken saktas ner.

– Det ska inte vara meningen att man drar på här som många gör i dag.

Men det är ju också en genomfartsled. Är det realistiskt att tro att bilarna ska sakta ner tillräckligt?

– Vägen kommer ändras. Vi kommer plantera en trädallé så att det blir vackert här, men träd sänker också farten. Det blir tydligt för bilarna att de kommer in i ett stadsrum.

Gång- och cykelvägen ska också breddas och utfarterna från industritomterna ska ses över.

– Som det är nu så är trafiken ett helsike för gångtrafikanter och cyklister. Vi behöver säkra upp det, innan skolan öppnar.

Löser proppen i centrum

Och även om bilisterna får smalare väg och behöver förhålla sig till lägre hastighetsgräns och bussar som stoppar upp trafiken, så kommer det kompenseras genom en bättre lösning uppe vid Ekerövägen, menar Fredrik Ohls.

– Det är där den verkliga proppen finns i dag. Så även om bilarna kommer få sakta ner här och kanske blir stående en halv minut i rusningstid, så kompenseras det av smidigare trafik uppe i centrum.