John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun:

John-Erik Jansson ser inte att Bromma flygplats har någon betydelse för hans kommun. En avveckling av flygplatsen skulle ”inte nämnvärt” påverka kommunen, skriver han i ett mejl:

” I relation till Söderhamns kommun är tillgängligheten till Arlanda med såväl bil som tåg mer fördelaktig.”

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun.

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg:

Han tonar ned flygets betydelse för den del av landet som brukar kallas ”Sveriges framsida”:

”För den gemene göteborgaren, nästan ingen. De flesta flyger sällan, för att inte säga aldrig, mellan Göteborg och Stockholm. Däremot kan den ha viss betydelse för näringslivet.” skriver han i ett mejl.

Han vill hellre ”fixa” tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm och tycker att regeringen ska dra tillbaka beslutet att pausa höghastighetsbanor för tåg till Göteborg.

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå:

Hon anser att flygförbindelsen mellan Norrbotten och huvudstaden är viktig. I ett mejl skriver hon:

”För Luleå är det viktigt att det finns bra möjligheter att flyga till Stockholm. Om Bromma avvecklas behöver det säkerställas att Arlanda har kapacitet att hantera flyg till och från Luleå även i fortsättningen.”

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Niklas Daoson (S) kommunstyrelsens ordförande i Östersund:

Han menar att Bromma flygplats är viktig för invånarna i Jämtland. ”Men det är också centralt för vårt näringsliv, turismen och samverkan inom alla de myndigheter som finns här”. Tåg kan inte ersätta flyget, anser han, inte så länge restiden mellan Östersund och Stockholm skiljer så stort, en timme med flyg, fem timmar med tåg.

Niklas Daoson (S) kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Niklas Daoson (S) kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik:

Hon är inne på ett liknande resonemang. I dag trafikerar inget flygbolag sträckan Örnsköldsvik-Bromma, enligt Anna-Britta Åkerlind.

”Vårt internationella näringsliv efterfrågar i huvudsak flyg till Arlanda eftersom många ska vidare ut i världen”, skriver Åkerlind i ett mejl.

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.