Öppnar 2026. Trafikplats Hjulsta är långtifrån klar, men år 2026 är det dags för första bilarna att rulla härifrån till Häggvik i Sollentuna. Fyra år senare öppnar även trafikplatserna söder om Hjulsta. Foto: Mikael Andersson

Så påverkas livet i Järva av förbifarten

Just nu kanske det känns som att förbifarten aldrig kommer att bli klar. Men 2026 öppnar sträckan mellan Hjulsta och Häggvik och fyra år senare öppnar hela förbifarten. Vad händer med livet i närområdet då? Mitt i har frågat Trafikverket och experterna.

  • Publicerad 14:23, 26 nov 2020

Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta.

Så reser vi

Ska du till södra länet? Då slipper du åka in mot stan. I stället kan du ta bussen eller bilen genom tunneln.

På Bergslagsvägen förbi Vinsta industriområde fördubblas nästan trafiken, enligt Trafikverkets prognoser. Och för den som ska till Järfälla är läget fortfarande oklart.

– Mot Barkarbyhållet finns en kapacitetsbrist bland annat på grund av Barkarbystaden som byggs just nu. Men det jobbar man med så att det ska bli bättre flöde, säger Pia Andersson.

Resan ska ta 15 minuter

Förbifart Stockholm sträcker sig mellan Kungens kurva i Huddinge och Häggvik i Sollentuna.

Däremellan finns av- och påfarter på Lovö i Ekerö kommun, i Vinsta i Vällingby, i Hjulsta i Tensta och i Akalla i Kista.

Hela sträckan är 21 kilometer, varav 18 kilometer går genom tunnlar.

Första bedömningen var att förbifarten skulle öppna år 2026. Men det visade sig vara för optimistiskt. I dag är bedömningen att hela sträckan öppnas för trafik 2030. Sträckan Häggvik-Akalla-Hjulsta beräknas dock kunna öppna i förtid år 2026.

Hela projektet beräknas kosta 37,7 miljarder kronor. Det är 3,3 miljarder mer än vad Trafikverket först trodde. 

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Tobias Nordström, planeringsarkitekt och forskare inom innovationsmyndighetens projekt Smarta gator, är kritisk till bygget av förbifarten. Han tror att det så småningom också blir köer i tunnlarna.

– När dagen kommer då det återigen blir köer, och det tenderar ju att hända ganska snabbt på nya vägar i storstäder, så undrar jag vad vi egentligen har vunnit.

Pia Andersson, projektledare för trafikplatserna i Vinsta och Hjulsta, menar att kapaciteten räcker även i framtiden.

– Det finns ingen prognos på att det kommer att bli för mycket trafik, säger hon.

Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta.

Sociologen och tidigare trafikforskaren Anders Gullberg tror att prognoserna är opålitliga.

– Pandemin har lett till ändrade resvanor och ingen vet hur det här kommer att sluta. Det kan bli så att människor blir mer rädda för kollektivtrafiken och hellre åker bil. Det kan leda till att kollektivtrafiken drabbas och tvingas dra ner på servicenivån, säger han.

Så påverkas naturen

Av hela förbifartens 21 kilometer går 18 kilometer i tunnlar.

– Vi vill skona närområdet så mycket som möjligt, därför bygger vi under jord där det är möjligt, säger Pia Andersson på Trafikverket.

Men i just Järvaområdet ska delar av motorvägen gå ovan jord. Och där kommer de ekologiska sambandet mellan Jävafältets olika delar försämras, särskilt närmast trafikplats Hjulsta, enligt Trafikverket.

Vision. Så här ska Hjulsta trafikplats se ut när alla arbeten är klara. Foto: Trafikverket

Dessutom påverkar motorvägen upplevelsen för dem som vill njuta av naturen.

– Anledningen till att vi bygger ovan jord här är att vi ska bygga ihop förbifarten med trafikplatsen som redan finns där i dag. Det var det bästa sättet att binda ihop E18 och E4, säger Pia Andersson.

Ovan jord. År 2030 ska bilar inte bara kunna åka under förbifartsbron i Hjulsta, utan även ovanpå. Foto: Mikael Andersson

Så mår vi

Fler bilar = mer buller. Det kommer särskilt att märkas där trafikplats Hjulsta möter Enköpingsvägen och Bergslagsvägen, enligt Trafikverket. Bullerskärmar kommer att byggas på broarna över Spångadalen och på ramperna mellan Förbifart Stockholm och Enköpingsvägen. Bostäder i närheten kommer att få någon form av bullerdämpande åtgärder.

Vid flerbostadshusen i nordvästra Akalla kommer bullret från trafiken också att öka något. Bostäderna som får för högt buller ska få bullerskyddande fönster.

Det kommer också att låta mer vid Hägerstalund och i den del av Hansta naturreservat som ligger närmast leden.

Det blir däremot mindre buller vid Igelbäckens dalgång, vid radhusen väster om Drumsögatan och vid flerbostadshuset på Mariehamnsgatan närmast Akallalänken.

Och så var det luften. Miljökvalitetsnormen för partiklar kommer att överskridas något i markplan vid tunnelmynningen i Akalla, men inte på gång- och cykelvägen ovanpå tunneltaket.

Så påverkas bostadsmarknaden och demografin

När förbifarten står klar vill fler bosätta sig i Järva och i Järfälla. Det tror mäklaren Robert Blomster på Mäklarhuset.

– De som tidigare har tyckt att det vore för jobbigt att ta sig till sin arbetsplats kommer att överväga att bosätta sig här nu. En större efterfrågan kommer att höja priserna, säger han.

Blir det mer attraktivt krävs en större plånbok.

Han tror att det främst är bilister med köpkraft som i större utsträckning kommer vilja flytta hit.

– Blir det mer attraktivt krävs en större plånbok.

Så äter och handlar vi

När fler flyttar till västerort och Järfälla kommer behovet av restauranger och butiker att öka, menar Robert Blomster.

– Det är ju långt till krogarna i stan, säger han.

Men planeringsarkitekten Tobias Nordström menar att förbifarten kan påverka de centrum som finns i grannstadsdelarna negativt.

– De här trafikplatserna kommer säkerligen vara mycket attraktiva för externa handelsetableringar. Om inte kommunen säger nej så kommer dessa troligtvis utarma det lokala utbudet av servicen och stadsliv.

Så jobbar vi

Syftet med förbifarten är att skapa en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad i hela länet.

– Om du jobbar på andra sidan länet så kommer du kunna åka dit snabbt med både buss och bil, säger Pia Andersson.

Trafikplatserna i Järva klara 2022

Trafikplats Hjulsta, består av en lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats.

Trafikplats Akalla ska ligga ungefär där Akallalänken och Hanstavägen möts i dag. Även den här trafikplatsen ligger ovan jord.

Alla arbeten vid trafikplatserna beräknas vara klara 2022. Sträckan mellan Hjulsta och Häggvik öppnar 2026 och hela förbifarten öppnar 2030.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre