Turerna kring Ekerös tidigare tillförordnade kommundirektör Johan Bergman och hans korta tid på jobbet har till slut avslutats. Det rådde delade meningar om han blev uppsagd eller själv valde att säga upp sig och han uttalade sig i våras i Mitt i om att han krävde sex månaders lön, motsvarande 840 000 kronor i ersättning.

Riktigt så mycket får han inte. Men sedan parterna undertecknat en överenskommelse står det klart att kommunen tvingas betala 783 815 kronor till Johan Bergman.

Mitt i har pratat med Johan Bergman som inte vill uttala sig i ärendet.

I våras var Johan Elfver (M) kommunstyrelsens ordförande och den som genom ett ordförandebeslut påskyndade rekryteringen av Bergman.

Elfver (M) självkritisk

Han beklagar den uppstådda situationen, men tycker att Johan Bergman var rätt person i rollen. Samtidigt är han självkritisk till att han inte tydligare hade förankrat ordförandebeslutet med dåvarande samarbetspartier.

– Så här i efterhand tycker jag att min hantering av beslutet och dess förankring hade kunnat vara bättre, säger han.

Johan Elfver, som i dag är oppositionsråd, förstår att Ekerös skattebetalare kan tycka att det är mycket pengar som försvinner från kommunens kassa. Samtidigt anser han att man Johan Bergman fått jobba fram till årsskiftet som avtalet gällde, hade pengarna inte behövt betalas ut så här.

– Det har jag full förståelse för. Det är självklart mycket pengar. För den här relativt korta tiden tycker jag det var onödigt att motsäga sig en tillförordnad kommundirektör.

Johan Bergmans uppdrag sträckte sig som längst till 31 december i år.

"En riktig surdeg"

Sedan maktskiftet i somras är Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är en riktig surdeg och klart att det är bittert när det handlar om så mycket pengar. Men nu får vi gå vidare härifrån. Parterna har enats och vi måste ha respekt för den processen, säger hon.

Vad hade ni gjort med 783 815 kronor mer i kommunkassan?

– Mycket antagligen. Det motsvarar väl ungefär vad en anställd kostar totalt för ett helår. Kanske vad en lärare kostar. Det är svårt att svara exakt vad vi hade kunnat göra, men det är klart att pengarna hade kunnat göra nytta någon annanstans, säger Hanna Svensson.

Enligt det underskrivna protokollet är tvisten nu reglerad och avslutad.