Tillsättandet av Johan Bergman som tillförordnad kommundirektör tidigare i år beskrivs som den främsta orsaken till att Mälaröalliansen splittrades.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver (M) förankrade inte beslutet om tillsättandet med samarbetspartierna Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Något som väckte misstro mot Elfver och resulterade i att Johan Bergman bara några veckor senare lämnade posten och samtidigt krävde sex månadslöner i avgångsvederlag. I början på maj valde KD och C att lämna samarbetet med M och L.

”Jag blev glad när jag blev tillfrågad om tjänsten som tillförordnad kommundirektör i Ekerö kommun. Jag hade sett fram emot att fullfölja uppdraget”, säger Johan Bergman.

”Jag blev glad när jag blev tillfrågad om tjänsten som tillförordnad kommundirektör i Ekerö kommun. Jag hade sett fram emot att fullfölja uppdraget”, säger Johan Bergman.

Järfälla kommun

”Direkt osanning”

Det har funnits olika uppfattningar om Johan Bergman blev uppsagd eller sa upp sig själv. Johan Bergman ville tidigare inte prata med media om saken med förhoppning om att han och Ekerö kommun skulle komma till en lösning.

Förhandlingar har pågått i några veckor mellan den nuvarande tillförordnade kommundirektören Tommie Eriksson och HR-chefen Christina Thunholm tillsammans med facket och Johan Bergman.

– Just nu är det paus i förhandlingar och vi har inte kommit särkilt långt, säger Johan Bergman.

Nu vill Bergman ge sin bild av vad som hänt. Förra veckan skrev han ett mejl till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som Mitt i har tagit del av. Där han beskriver förloppet under våren efter att han tillsattes som tillförordnad kommundirektör.

– Att jag skulle ha sagt upp mig själv och avgå utan någon ersättning är direkt osanning, vilket uppenbarligen Johan Elfver hävdar. Han har heller inte fullföljt överenskommelsen som vi hade. Även sättet som jag därmed har avskedats på innebär grava felaktigheter, säger han till Mitt i.

Enligt Johan Bergman hade han föreslagit att han säger upp sig själv som en sista lösning på problemen som uppstått i Ekeröpolitiken under ett möte 31 mars.

– Jag såg det som en sista utväg, men hade hoppats på att det fortfarande hade gått att arbeta ihop och att vi skulle hitta en annan lösning.

Vill ha sex månaders lön

Villkoren för att han skulle säga upp sig själv var sex månadslöner med intjänade förmåner. Båda parter var överens om denna lösning och hade gjort upp ett avtal via möten, telefonsamtal, sms och mejl, menar Johan Bergman.

– Överenskommelsen var väldigt tydlig, säger han.

Efter ett möte med kommunstyrelsen 3 april ska Johan Elfver ha kommit med besked om att Johan Bergman behövt säga upp sig, men kommunen har inte fullföljt avtalet som diskuterats.

– Jag har inte heller fått någon lön i april efter att jag fick sluta. Jag har fått någon slags semesterersättning men annars ingenting.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver ser det fortfarande som att Johan Bergman avgått självmant.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver ser det fortfarande som att Johan Bergman avgått självmant.

Mikael Andersson

Varför är kravet sex månadslöner?

– Jag kan förstå om folk tycker att det är mycket pengar. Men de kan nog också förstå att ingen vill lämna sin tjänst när man inte gjort något fel utan ersättning.

Johan Bergman hade en månadslön på 140 000 kronor. Det innebär att Ekerö kommun skulle kunna behöva betala 840 000 kronor, om de fullföljer det avtal som Johan Bergman säger att han tecknat med Johan Elfver.

– Uppdraget skulle jag fullfölja fram till som längst den 31 december i år. Sedan är det svårt att få ett nytt jobb direkt.

Johan Bergman säger att han tycker det är tråkigt att situationen har uppstått och hur det har hanterats.

– Det verkar som att Johan Elfver uppenbarligen inte haft för avsikt att fullfölja avtalet. Jag känner mig än så länge lurad.

Tidigare har Johan Elfver sagt till Mitt i att Johan Bergman sagt upp sig själv.

– Men det råder olika uppfattningar om vad som skett under resans gång, säger Johan Elfver.

När det gäller avtalet som Johan Bergman säger ska ha gjorts upp om vill Johan Elfver inte kommentera saken vidare.

– Jag vill inte föregripa tjänstemännen som jobbar med det här.

Mitt i har begärt ut mejl mellan Johan Elfver och Johan Bergman från kommunens diarium, men har inte hittat information om att ett avtal ska ha tecknats skriftligt mellan båda parter. I sms har de båda parterna gjort upp om ett avtal, men av de sms som Mitt i tagit del av framgår det inte hur avtalet ska ha sett ut.