Nu har Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen förhandlat klart kommande års hyror.

För 2022 har parterna kommit överens om följande.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-aterinfors-inkomstkravet-for-att-bli-hyresgast/repulq!cFcqsdl0odGzF3Z0Ugf1w/

Från och med den 1 januari 2022 så höjs hyrorna i de nyproducerade bostäderna på Bagar- och Målarvägen med 0,99 procent.

För övriga boende hos Upplands-Brohus gäller en höjning med 1,5 procent från samma datum.

Den nya hyran kommer att synas på hyresavin för januari 2022.