Tyresöborna kommer att få betala mer för vatten och avlopp. Foto: Mostphotos

Så mycket höjs avgiften för vatten och avlopp i Tyresö

125 år. Så lång tid skulle det ta att byta ut den tredjedel av Tyresös vatten- och avloppsledningar som är i sämst skick – om inte arbetet växlas upp. Men avgiftshöjningen som krävs har stoppats av politikerna.

  • Publicerad 06:14, 20 dec 2021

20 procent. Det var i oktober tjänstemännens förslag till höjning av taxan för kommunalt vatten och avlopp.

Något beslut togs då inte. I stället kom frågan tillbaka till senaste kommunstyrelsemötet.

Då var förslaget från tjänstemannahåll en 13-procentig höjning, efter att ha fått in mer intäkter än tidigare budgeterat.

Politikerna beslutade i stället om 8 procent, vilket också klubbades under förra veckans kommunfullmäktige. Det innebär 692 kronor mer per år för en Tyresöfamilj med en genomsnittlig årsförbrukning, enligt kommunens siffror.

Anita Mattsson (S) la ordförandeförslaget som klubbades igenom i ett första steg.

– Vi har stora behov av att öka investeringarna i vårt VA-nät så det är rimligt med 13 procent. Problemet är att vi inte har ett brett politiskt stöd för det, säger hon som förklaring till varför hon föreslog den lägre nivån.

Så mycket kostar det

8 645 kronor betalar i dag en genomsnittlig Tyresöfamilj med en årsförbrukning på 150 m3/år.

9 337 kronor skulle det landa på med en höjning med 8 procent.

9 769 kronor skulle det landa på med en höjning på 13 procent.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

Med en 8-procentig höjning kan kommunen täcka för ökade kostnader från bland annat Stockholm Vatten och Avfall som levererar vatten och renar avloppsvattnet.

Med den högre höjningen skulle kommunen också kunna dubblera takten som gamla ledningar byts ut, enligt tjänsteskrivelsen.

70 mil ledningar

Det finns cirka 70 mil vatten- och avloppsledningar i Tyresö. Ungefär hälften blev till under 50- till 70-talet. En stor del av ledningarna har uppnått sin så kallade tekniska livslängd.

I nuvarande takt tar det 125 år innan de 25 mil med ledningar i sämst skick har lagts om.

– Det är en stor renoveringsskuld som har efterlämnats.

Vill se högre höjning

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade i stället på en höjning motsvarande tjänstemännens förslag. Marie Åkesdotter (MP) menar att 13 procent skulle vara ansvarsfullt.

– Vi behöver lägga om ledningar i en snabbare takt för att de gamla är trasiga. Det visar sig i läckor som vi får och som kostar mycket pengar.

Hon kommer in på klimatförändringar.

– Det kan komma extrema skyfall där vi behöver ta hand om stora vattenmängder. I Gävle fick vi se hur illa det kan gå när ledningarna inte klarar att ta hand om vattnet.

En långsiktig vatten- och avloppsplan ska tas fram, beslutade kommunstyrelsen. Det saknar kommunen i dag.

Det här går taxan till

Pengarna du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten och ta hand om dagvatten från till exempel gator.

Avgiften (taxan) består av två delar. En engångkostnad tas ut i form av en anläggningsavgift när du ansluter dig.

Brukningsavgiften består av en rörlig och fast del som nu båda föreslås höjas med 8 procent.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre